Kennissessie Gemeenten in Control

Er wordt steeds meer verwacht van uw gemeente, zeker na de verdere decentralisatie van taken vanuit het sociaal domein en de digitalisering. Gemeenteorganisaties worden daarmee steeds complexer. Wat zijn de ontwikkelingen voor de komende jaren vanuit het perspectief van de externe accountant en de internal auditor? Op welke wijze zal ENSIA impact hebben op de verantwoording over informatiebeveiliging? Hoe kunt u zich goed voorbereiden op deze veranderingen?

Dit event heeft inmiddels plaatsgevonden. Wilt u meer informatie neem contact met ons op.

Wij organiseren een interactieve kennissessie voor gemeenten en zullen de onderwerpen In Control Statement, interne beheersing en ENSIA worden belicht vanuit verschillende disciplines. Door met elkaar en stakeholders in discussie te gaan, geven wij u relevante inzichten. Wat betekenen de ontwikkelingen voor u? Is uw gemeente wel in control
 

Onderwerpen

Interne beheersing
Een externe accountant en internal auditor geven u een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren én kijken met u vooruit: wat komt er aan? Hierbij komen zaken aan bod als:

  • De externe accountant en de jaarrekeningcontrole: waarom steunt de externe accountant (meestal) niet meer op het werk van de internal auditor / interne controle? Wat is nu zijn aanpak? Waarom zijn er zoveel niet-goedkeurende verklaringen? Wat is daaraan te doen?
  • ‘In Control Statement’ of de ‘rechtmatigheidsverantwoording’: wat is het, wanneer komt het en wat betekent dat voor u?
  • Wat zijn de belangrijkste prioriteiten voor de interne beheersing?

ENSIA
De Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) is per 1 juli 2017 in dienst getreden en brengt verschillende veranderingen met zich mee, zowel voor gemeenten als voor de auditor. Gemeenten dienen in het laatste kwartaal van dit jaar een zelfevaluatie uit te voeren op basis van het ENSIA-normenkader, waarna in het eerste kwartaal van 2018 de toetsing hierop door de IT auditor plaatsvindt. Maar waar moet uw gemeente rekening mee houden en welke valkuilen zijn er? Op deze en meer vragen zult u de antwoorden krijgen tijdens de kennissessie.

Datum en locatie

Donderdag 28 september 2017
vanaf 13.30 uur 
Mazars Rotterdam | Watermanweg 80, 3067 GG Rotterdam

Programma

13.30 uur | Ontvangst
14.00 uur | Opening
14.15 uur | Ontwikkelingen rondom het ‘In Control Statement’ voor gemeenten en de rol van de externe accountant en de interne auditor
14.45 uur | Discussie aan de hand van stellingen 

15.30 uur | Pauze

15.45 uur | ENSIA – Wat komt er op u af?
16.30 uur | Discussie aan de hand van stellingen
17.00 uur | Borrel

Over Mazars

Mazars heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van onderzoeken op het gebied van informatiebeveiliging (DigiD audits, SUWInet audits, UWV audits), belastingadvies, internal audit en jaarrekeningcontroles binnen gemeenten. Daarnaast is Mazars betrokken bij de ENSIA-werkgroepen vanuit VNG / BZK en NOREA (de beroepsorganisatie van IT-auditors) en heeft meegedaan met de ENSIA pilotaudit. Ook is Mazars aangesloten bij de voorbereidingen rondom de introductie van de ‘rechtmatigheidsverantwoording’ / in control statements met betrokken instanties en kenniskringen van gemeente interne auditors. 

Sprekers

Share