News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Btw-aftrek: vermelding van postbusadres op factuur kan voldoende zijn

21 november 2017 - Het Europese Hof van Justitie heeft op 15 november 2017 beslist dat vermelding van enkel een postbusadres op de factuur het recht op aftrek van btw niet beperkt. Ondernemers kunnen hun btw-aftrekrecht dus ook uitoefenen als de aan hen uitgereikte factuur geen vestigingsadres, maar enkel een postbusadres vermeldt.

Global Ecommerce Study 2017

Digitalisation is changing the way retailers sell goods and services, as well as the way that customers purchase them, bringing a multitude of opportunities and new risks.

Regeerakkoord: beperking looptijd 30%-regeling?

7 november 2017 - Op 10 oktober is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. In het regeerakkoord zijn diverse wijzigingen voorgesteld. Eén van deze wijzigingen is het verkorten van de looptijd van de 30%-regeling. Heeft u buitenlandse werknemers of expats in dienst? Dan maakt u wellicht extra kosten. Als tegemoetkoming hiervoor kunt u in aanmerking komen voor de 30%-regeling.

Sectorpremies en Whk-premies 2018

30 oktober 2017 – De sectorpremies voor 2018 zijn op 24 oktober jl. gepubliceerd. Voor 45 sectoren daalt de sectorpremie, maar voor veertien sectoren stijgt deze premie. Voor drie sectoren blijft de premie constant. Wat zijn voor uw organisatie de financiële consequenties van de premiewijzigingen? Bereken dit eenvoudig met onze rekentool.

Drastic reform of EU VAT system on the way

16 October 2017 - On 4 October 2017 the European Commission proposed a drastic reform of the VAT system of the European Union. The main change is that in the case of cross-border transactions within the EU, the supplier must charge the VAT to his customer at the rate of the Member State of destination of the goods. The VAT must then be declared and paid in the Member State where the supplier is established via a one-stop-shop mechanism. Another important change is the introduction of the Certified Taxable Person (CTP), for which simplified procedures will apply.

Onderhandelingsresultaat nieuwe ABU-cao

13 oktober 2017 – Werknemersorganisaties en de ABU hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe ABU-cao voor Uitzendkrachten. Wij zetten de belangrijkste elementen van het onderhandelingsresultaat voor u op een rij.

Het regeerakkoord 2017: ‘Vertrouwen in de toekomst’

11 oktober 2017 - Op 10 oktober 2017 hebben VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hun plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. In het regeerakkoord is een aantal fiscale plannen opgenomen. Wij zetten enkele belangrijke plannen voor u op een rij, maar wel met een belangrijke kanttekening. De plannen moeten eerst nog worden omgezet in wetgeving en zolang dat niet is gebeurd, is er nog veel onduidelijk. Bovendien kennen veel van de voornemens een langetermijnplanning. Uiteraard informeren wij u zodra er meer duidelijkheid is.

Share