News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Nieuw btw-besluit voor telecommunicatiediensten

1 september 2017 - Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 28 augustus 2017 aangegeven dat per 1 september 2017 een verplichte binnenlandse verleggingsregeling van toepassing is bij het in Nederland verrichten van telecommunicatiediensten. Een telecommunicatiedienst is niet alleen een telefoniedienst, maar bijvoorbeeld ook de levering van software via internet. De regeling houdt in dat een ondernemer die in Nederland telecommunicatiediensten verricht, de heffing van btw moet verleggen naar de Nederlandse afnemer.

Social security treaty between the Netherlands and China into force

1 September 2017 - On 12 September 2016, the Netherlands and China signed a social security treaty. The social security treaty enters into force on 1 September 2017. This treaty will limit double social security coverage and contributions. As a consequence the costs for social insurance in assignment situations between the countries will decrease.

ESET en Mazars introduceren GDPR Compliance Checker

29 augustus 2017 - Een ruime meerderheid van de Nederlandse bedrijven en organisaties (61%) is momenteel niet in staat de impact van de nieuwe privacywetgeving GDPR in te schatten. Uit onderzoek van IT-beveiliger ESET blijkt dat één op de vijf nog onbekend is met de nieuwe, Europese wetgeving die in mei 2018 van kracht wordt. Omdat de invoering van GDPR grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering en de inrichting van de IT, roept ESET bedrijven en organisaties nadrukkelijk op na te gaan in hoeverre ze gereed zijn voor de wetgeving. Als hulpmiddel heeft ESET daarvoor – in samenwerking met Mazars – de GDPR Compliance Checker ontwikkeld.

Buitenlandse btw betaald? Vraag het nu terug!

4 augustus 2017 - Heeft u als ondernemer in 2016 buitenlandse btw betaald over goederen en diensten die u heeft gekocht in een ander EU-land, terwijl u daar niet gevestigd of btw verschuldigd bent? Dan kunt u deze btw (digitaal) terugvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u vóór 1 oktober aanstaande actie ondernemen.

Een dag uit het leven van een registeraccountant bij Mazars

14 juli 2017 - Met het nieuwe-baan experiment ‘100 dagen, 100 banen’ laat Randstad werkzoekenden kennis maken met de diversiteit van de arbeidsmarkt. Mazars deed mee aan dit experiment en registeraccountant Saskia Raterink werd gevolgd tijdens haar werkdag. Zij vertelt over wat haar functie bij Mazars inhoudt en welke eigenschappen daarbij belangrijk zijn.

VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’

12 juli 2017 – De Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn is op 26 juni 2017 in werking getreden. De richtlijn verplicht Nederland om een zogenaamd ubo-register in te stellen, een register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’. In de publiciteit wordt ten onrechte gesuggereerd dat dit een ‘rijkenregister’ zou zijn. In werkelijkheid komen alle belanghebbenden bij rechtspersonen in dit register, ook als ze niet rijk zijn. Nederland moet de nieuwe regels nog in de wet vastleggen. Volgens de huidige Nederlandse plannen wordt het ubo-register openbaar toegankelijk en wordt het gehouden door de Kamer van Koophandel.

Venturing Abroad

7 June 2017 - The Economist Intelligence Unit wrote a series of articles sponsored by Mazars focusing on five challenges facing SMEs venturing abroad for the first time. Indeed, the challenges of operating in an unfamiliar environment are daunting, but offer tremendous potential.

Golfstaten voeren btw in

27 juni 2017 - Met ingang van 1 januari 2018 gaan de landen die deel uitmaken van de Gulf Cooperation Council (GCC) btw invoeren. De zes olierijke Golfstaten Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten besloten dit met name vanwege de wereldwijd gekelderde olieprijs.

Share