Update | Oninbare vorderingen: vereenvoudiging teruggaaf btw en milieubelastingen op komst

23 september 2016 - Heeft u met enige regelmaat te maken met oninbare vorderingen, waarbij eerder btw en eventueel milieubelasting aan de Belastingdienst is afgedragen? Dan is er goed nieuws: er is een vereenvoudiging op komst voor de teruggaaf van btw en milieubelasting ter zake van oninbare vorderingen.

Huidige teruggaafprocedure

De huidige teruggaafprocedure van btw en milieubelasting ter zake van oninbare vorderingen verloopt in de praktijk al jaren vrij moeizaam. Het kost ondernemers veel tijd om een volledig onderbouwd teruggaafverzoek in te dienen en dat op het juiste moment te doen (niet te vroeg maar ook niet te laat). De Belastingdienst is vervolgens veel tijd kwijt met de controle en afhandeling.

Voorstel Ministerie van Financiën

Zoals aangekondigd in het Belastingplan 2016 heeft het Ministerie van Financiën onderzocht hoe de regeling kan worden vereenvoudigd. Hiervoor is recent een voorlopig voorstel gedaan, waarop tot medio augustus a.s. internetconsultatie kon worden toegepast. Inmiddels is het voorstel met enkele geringe aanpassingen in het Belastingplan 2017 opgenomen.

Een aantal belangrijke elementen uit het voorstel:

  • Het recht op teruggaaf wordt geacht te zijn ontstaan uiterlijk één jaar na het tijdstip waarop de vergoeding opeisbaar is geworden (er is dan dus geen andere bewijs meer nodig);
  • Het recht op teruggaaf van btw verloopt voortaan via verwerking in de btw-aangifte en niet meer via een apart teruggaafverzoek;
  • Ondernemers die een vordering één jaar na de opeisbaarheid daarvan nog niet (geheel) hebben betaald, maar de in rekening gebrachte btw wél in aftrek hebben gebracht, zijn uiterlijk op dat tijdstip btw verschuldigd voor zover deze dan nog niet is betaald (deze termijn is nu nog twee jaar);
  • Er gelden overgangsregelingen voor vorderingen die vóór 1 januari 2017 opeisbaar zijn geworden.
  • Bij overdracht van een vordering gaat het recht op teruggaaf over op de koper; bij oninbaarheid verloopt teruggaaf dan niet via de btw-aangifte maar via een apart  teruggaafverzoek.

Indien het Belastingplan 2017 wordt aangenomen, zal de nieuwe regeling op 1 januari 2017 in werking treden. De nieuwe regeling levert een belangrijke vereenvoudiging op voor ondernemers. Wél zullen eenmalig bestaande administratieve procedures moeten worden aangepast.

Nu al oninbare vorderingen?

Heeft u nu al oninbare vorderingen? Benut dan de mogelijkheden voor belastingteruggaaf! In de praktijk ervaren wij regelmatig dat bedrijven geld laten liggen door geen btw-teruggaafverzoek in te dienen, het verzoek te laat in te dienen of onvoldoende documenten met het verzoek mee te sturen.

Meer informatie?

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met een van de btw-adviseurs van Mazars: Bert Laman / Raimo Kool (Rotterdam) of Eline Polak (Amsterdam) of per telefoon: +31 (0)88 277 12 61 / (0)88 277 15 05 of (0)88 277 23 25. Zij helpen u graag verder.  

Share