Subsidie Duurzame Inzetbaarheid ESF

2 augustus 2016 - Het is voor iedere onderneming een uitdaging om medewerkers gezond, gemotiveerd en productief aan het werk te houden. Projecten die deze duurzame inzetbaarheid stimuleren konden afgelopen jaar in aanmerking komen voor de subsidie ‘ESF Duurzame Inzetbaarheid’. Er zijn toen 3.100 subsidieaanvragen gedaan, samen goed voor ruim 30 miljoen euro.

Het doel van deze subsidieregeling is om duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen. Onder duurzame inzetbaarheid wordt verstaan het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door ziekteverzuim tegen te gaan, betrokkenheid te stimuleren of een veilige werkomgeving te bevorderen.

In het najaar van 2016 start een nieuw aanvraagtijdvak voor deze subsidieregeling.

De exacte voorwaarden voor de aankomende subsidieregeling zijn nog niet bekend, maar verwacht wordt dat deze in grote lijnen hetzelfde zullen zijn als vorig jaar. Dit zou betekenen dat uw project aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

  • U heeft tenminste twee werknemers in dienst
  • Het project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling
  • U heeft een extern adviseur ingehuurd (alleen deze kosten komen in aanmerking voor de subsidie)

Na de zomerperiode informeren wij u verder over de exacte aanvraagvoorwaarden.

Meer weten?

Wilt u weten of uw project voor subsidie in aanmerking komt of op welke manier u de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers kunt verbeteren? Neem dan vrijblijvend contact op met Palmyra Fambach, Senior Consultant HR Services bij Mazars (palmyra.fambach@mazars.nl of +31 (0)88 277 12 18). Zij adviseert u graag over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en over de mogelijkheden om die te verbeteren.

Share