Grip houden op gezonde financiën voor uw belangenorganisatie

22 maart 2021 - In het afgelopen jaar hebben we veel kunnen leren over het flexibel managen van verenigingen. De vraag is of het de financieel verantwoordelijken ook gelukt is om tijdig te acteren op de ongetwijfeld vele wijzigingen in de besteding van de middelen. Wij gaven in een artikel, in het VM Magazine van brancheorganisatie De Nederlandse Associatie, handvatten en tips aan verenigingen om dit in de toekomst (nog) beter te doen.
Bart Achterberg

Nog afgezien van een onverwachte, stevige crisis zijn er krachten die de dynamiek van de ledenorganisatie bepalen. In de basis werkt een vereniging niet winstgedreven. Dat neemt niet weg dat de activiteiten om doelen te realiseren moeten blijven passen bij de beschikbare middelen.

Bart Achterberg Senior Manager Audit

In dit artikel staat de vraag centraal hoe een vereniging haar financiën gezond kan houden. Dit vraagt onder meer om een adequate invulling van de financiële functie, waaronder de aanstelling van een gedreven en capabele controller. Een vereniging is een echt bedrijf en dient zo ook bestuurd te worden.

Gezonde financiën

Bedrijfseconomische uitgangspunten zijn een pré voor gezonde financiën. Vanuit het principe ‘meten is weten’ kunnen en moeten er goede beslissingen worden genomen. Daarnaast is inzicht in de kostenstructuur cruciaal en geeft dit veel inzicht. Op basis van bovenstaande inzichten is flexibiliteit in het doen van uitgaven verdedigbaar en kunnen verenigingen de teugels op een verantwoorde manier laten vieren.

Lees het volledige artikel door het hieronder te downloaden.

Document

Grip houden op gezonde financiën
Grip houden op gezonde financiën