Belangrijkste subsidienieuws voor 2022

21 oktober 2021 - Op Prinsjesdag heeft het kabinet de Miljoenennota en onderliggende beleidsplannen voor 2022 bekend gemaakt. Een belangrijke conclusie uit de Miljoenennota en de begroting van Economische Zaken en Klimaat is dat het momenteel demissionaire kabinet voortborduurt op het ingezette beleid van de afgelopen jaren wat betreft de stimulering van de Nederlandse economie. Met name op het gebied van duurzaamheid en innovatie blijven de (fiscale) stimulansen minimaal gelijkwaardig of worden budgetten verhoogd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over subsidies, innoveren en financieren voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Mazars of met Huub Hendriks van Leap per e-mail.