Btw-aftrek op business seats en skyboxen

24 augustus 2018 - Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld over de toepassing van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) met betrekking tot business seats. Uit de uitspraak blijkt dat een goede administratie cruciaal is voor een correcte en optimale btw-aftrek met betrekking tot uitgaven voor gehuurde business seats / skyboxen. Weet u wat u moet documenteren?

Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA)

De btw op uitgaven die zijn gemaakt voor giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen is niet altijd aftrekbaar als voorbelasting. De btw over deze uitgaven komt alleen voor aftrek in aanmerking als de uitgaven per begunstigde per jaar niet meer dan € 227 (exclusief btw) zijn.

Wat betekent dit in de praktijk voor de btw-aftrek met betrekking tot uitgaven voor business seats en skyboxen, waar diverse relaties en werknemers gebruik van maken?

Uitspraak Hoge Raad

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld over de toepassing van het BUA met betrekking tot business seats. De uitspraak benadrukt het belang van een goede administratie. De zaak was, kort samengevat, als volgt:

Een ondernemer die btw-belaste handelingen verricht, huurde, met het oog op het onderhouden van zakelijke relaties, zitplaatsen in een business room van een voetbalstadion. De zitplaatsen werden gebruikt door twee werknemers en hun (potentiële) zakenrelaties. De ondernemer had de btw over de huur van de business seats volledig als voorbelasting in aftrek gebracht. Volgens de inspecteur had de ondernemer echter geen recht op aftrek van de btw, omdat de business seats als gift dan wel personeelsvoorziening in de zin van het BUA zijn aan te merken.

De Hoge Raad herbevestigt het uitgangspunt dat het eerst aan de inspecteur is om aannemelijk te maken dat de aftrek van btw op grond van het BUA moet worden uitgesloten. Wanneer de inspecteur het aftrekrecht betwist, ligt het echter op de weg van de ondernemer om de inspecteur de benodigde gegevens te verstrekken over het gebruik van de business seats. De ondernemer in deze zaak had niet vastgelegd welke zakenrelaties van de zitplaatsen gebruik hebben gemaakt. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de ondernemer geen recht op btw-aftrek voor de zitplaatsen had voor zover die door zakenrelaties zijn gebruikt.

Volgens de Hoge Raad is bij het verstrekken van business seats aan personeel, om een recreatief evenement bij te wonen, het vermoeden gerechtvaardigd dat de privédoeleinden van de werknemers worden gediend. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin een werkgever personeelsleden recreatieve evenementen laat bijwonen omdat het bedrijfsbelang dit vereist (bijvoorbeeld in het gezelschap van zakenrelaties). Dit kan de ondernemer bijvoorbeeld onderbouwen door aannemelijk te maken dat het bijwonen van het evenement plaatsvond met (potentiële) zakenrelaties. In dergelijke gevallen ligt de bal dan weer bij de inspecteur om aannemelijk te maken dat de persoonlijke doeleinden van het personeel overheersend waren en er geen recht is op btw-aftrek.

BUA en uw administratie

Uit het bovenstaande blijkt dat een goede vastlegging van het gebruik van business-seats en skyboxen het verschil kan maken voor de btw-aftrek op de uitgaven daarvoor. Wij raden sponsoren dan ook aan om voor elke wedstrijd ’de business seats opstelling’ vast te leggen, de zakelijke achtergrond toe te lichten en dit in de bedrijfsadministratie op te nemen.

Meer weten

Wilt u meer weten over het btw-aftrekrecht van uitgaven voor business seats, skyboxen of andere giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen? Neem dan contact op met Raimo Kool (per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 15 05) of Jeroen van der Put (per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 15 15). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief