Column Remco Schoonderwoerd | Het gaat om de mensen

Het gaat in de Transport & Logistiek sector om de mensen. Het zijn de mensen die in deze sector nog steeds een belangrijke rol spelen bij het verzorgen van het daadwerkelijke vervoer, het regelen van de planning en het bedenken van slimme logistieke oplossingen, ondanks dat de opkomst van robots zichtbaar is. De mens is daarnaast zeker ook een van de grootste uitdagingen van de sector.

De sector kampt al langere tijd met een schreeuwend tekort aan mensen. Dat is op zichzelf al een groot probleem en in deze nieuwsbrief komt in dat kader het thema werven en behouden van mensen aan de orde. Echter, het hebben van mensen brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Zo kunt u lezen over de Wet arbeidsmarkt in balans die onlangs in werking is getreden, met welke wet- en regelgeving ondernemers te maken hebben, hoe het zit met het pensioen voor buitenlandse gedetacheerde werknemers en welke subsidiemogelijkheden er zijn in het kader van groei en ontwikkelingen van mensen. Dit raakt een aantal actuele thema’s waar werkgevers vandaag de dag mee te maken hebben, maar de groeiende wereldbevolking, de vergrijzing, verder opkomende digitalisering, duurzaamheid en de toenemende verstedelijking zijn megatrends die een steeds grotere stempel (gaan) drukken op de arbeidsmarktproblematiek van de Transport & Logistiek sector. We zullen dus in onze komende nieuwsbrieven schrijven over onderwerpen als vitaliteit, diversiteit, omscholing en milieubewust werken.

Dit jaar moet er ook nog een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer komen. De onderhandelingen tussen werkgeversvertegenwoordigers TLN en Vereniging Verticaal Transport (VVT) en voor de werknemers FNV, CNV en De Unie zijn in volle gang en gaan over een cao die toeziet op zo’n 85.000 personeelsleden (chauffeurs, warehousemedewerkers en planners) bij bedrijven in het verticaal of wegtransport. Belangrijke thema’s zijn het basissalaris, de pensioengerechtigde leeftijd en overwerk. Ik ben heel benieuwd of partijen er met elkaar uit gaan komen of dat de chauffeurs binnenkort hun vrachtwagen op het Malieveld parkeren om boeren, bouwers, leerkrachten en ziekenhuispersoneel gezelschap te houden.

Het moge duidelijk zijn: het gaat om de mensen!

Want to know more?