Column Remco Schoonderwoerd | Vooruitkijken

De impact van de coronacrisis verschilt per onderneming, ook in de Transport & Logistiek sector. Zeker is dat de coronacrisis invloed heeft gehad op iedere onderneming, zowel nationaal als internationaal. In deze uitgave van onze nieuwsbrief zullen wij stilstaan bij diverse aspecten waar u als ondernemer in de logistieke sector gedurende de coronacrisis mogelijk mee te maken heeft gehad. Daarnaast zullen wij ook ingaan op lessen die de coronacrisis ons heeft geleerd.

Een onderbelicht punt is tot op heden de belastingpositie van internationale werknemers geweest. Sommige internationale chauffeurs hebben vanwege lock-downs in diverse landen lastig hun internationale ritten kunnen maken. Doordat de chauffeurs gedurende een bepaalde periode niet in het buitenland hebben kunnen werken, kan dit gevolgen met zich meebrengen voor hun belastingpositie. Heeft u hier bij stilgestaan?

De coronacrisis heeft het belang van snelle en volledige data nog maar eens benadrukt. Een aandachtspunt in de verder digitaliserende wereld is dan ook het hebben van een toekomstbestendige IT-infrastructuur. Wat is er nodig om uw IT-infrastructuur toekomstbestendig te maken, en op welke wijze kan het uw onderneming verbeteren? Het hebben van een (goede) IT-infrastructuur kan onder andere bijdragen aan het hebben van real-time inzicht in uw financiële positie en het meer in control zijn van uw onderneming.

Naast de diverse aspecten die de coronacrisis meet zich mee heeft gebracht is het ook goed om stil te staan bij andere punten die spelen in de wereld. De onderhandelingen over de Brexit blijven plaatsvinden en kunnen aanzienlijke effecten hebben op uw logistieke onderneming. Hoe de Brexit zal uitwerken is iets wat de toekomst ons zal leren.