Column Sander Boomman | Sustainability voor Not-for-Profit organisaties

6 mei 2021 - “Waarom is werken als accountant in de maatschappelijke sectoren zo leuk?” Dat is een vraag die collega’s mij regelmatig stellen. Het belangrijkste argument hiervoor is de gedrevenheid van de mensen in de sector. De impact die zij op de maatschappij willen maken, de purpose van de organisaties.

Hier draag ik als accountant graag aan bij. Hierbij is het mijn taak om te zorgen voor transparante en betrouwbare verslaggeving van deze organisaties, waarbij ik als controlerend accountant mijn handtekening zet voor de getrouwheid van die verslaggeving. Soms bevat het accountantsoordeel ook een rechtmatigheidsoordeel, namelijk dat de organisatie heeft gehandeld volgens de wettelijke vereisten voor die organisatie. 

Naar verwachting komt er iets nieuws bij. De Internationale Standaardmakers (IASB) en de Europese Unie (EU) zijn namelijk druk bezig met nieuwe verslaggevingsvereisten op het gebied van sustainability. De EU heeft net haar nieuwe Non Financial Reporting Directive openbaar gemaakt, waarin ondernemingen vanaf een bepaalde grootte over twee jaar worden verplicht bepaalde duurzaamheidsinformatie te gaan publiceren en daarop accountantscontrole te laten verrichten. Om welke informatie het gaat is momenteel nog niet bekend, daar zullen experts nog nadere invulling aan geven.

Wat betekent deze trend eigenlijk voor maatschappelijke organisaties? Veel organisaties zijn allang bezig met hun impact op de maatschappij en hun purpose. Maar staat dat in concrete KPI’s verwoord in de jaarverslagen? En wordt daar al accountantscontrole op verricht? Mijn ervaring is dat dat nog niet zo is. Enerzijds is het best lastig om de impact op de maatschappij goed te beschrijven in concreet meetbare doelstellingen. De Sustainable Development Goals (SDG’s) geven een prima kader, maar concreet meetbare doelstellingen formuleren blijkt toch best complex.

Anderzijds moet ook nog de juiste informatie over die meetbare doelstellingen verzameld worden. Dat is nog niet zo gemakkelijk, aangezien de financiële administratie deze informatie vaak niet bevat. Een voorbeeld is de carbon footprint: hoeveel CO2 stoten de panden uit, welke voertuigen gebruikt de organisatie en wat is de CO2-impact van reizen met de trein? Deze informatie vind je normaliter allemaal niet terug in de boekhouding. Voor het verzamelen van dit soort informatie moeten aparte informatiesystemen gebouwd worden, zeker als die informatie ook deel gaat uitmaken van de jaarlijkse accountantscontrole. Daarbij komt dat de benodigde menskracht die deze informatie verzamelt, geactiveerd moet worden. Met de personele tekorten en de krapte in budgetten is dat best een uitdaging. En als deze informatie dan verzameld is en gecontroleerd is, dan is een goede verslaglegging erover noodzakelijk, maar ook best lastig. En zoals u weet, is ook dat een vak apart.

Kortom, ik voorzie een grote uitdaging voor de maatschappelijke sector die qua impact voorop loopt, maar qua sustainability-verslaglegging en concreetheid nog veel kan verbeteren. Mogelijk zijn deze nieuwe sustainability standaarden nog niet gelijk van toepassing op maatschappelijke organisaties. Maar wie ging er ook alweer voorop in de maatschappelijke impact discussie? Juist, deze sector. Dus, laten we de komende tijd de voorsprong behouden en de standaard zetten voor de ondernemingen! Wij helpen u daar graag bij!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de sectorgroep Public en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Sander Boomman, Sectorleider Public, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 27. Hij helpt u graag verder.