De waarde van een vakantiedag geeft discussie

11 april 2019 - Een aantal jaren geleden heeft het Europese Hof in diverse arresten bepaald dat het vakantieloon niet mag worden beperkt tot het basisloon. Een werknemer moet ook tijdens zijn vakantie het gebruikelijke loon krijgen dat hij zou hebben gekregen, als hij geen vakantiedag had opgenomen. Dat betekent dat structurele toeslagen zoals onregelmatigheidstoeslagen, vergoedingen voor werken op zaterdag, zondag en feestdagen ook moeten worden gerekend tot het loon dat wordt doorbetaald tijdens vakantie.

Maar is er nu echt duidelijkheid?

De uitspraken van het Europese Hof hebben intussen ook geleid tot diverse rechtszaken in Nederland, waarbij de (ex-)werknemer telkens claimde recht te hebben (gehad) op doorbetaling van toeslagen en vergoedingen bij opname van vakantiedagen (over de afgelopen vijf jaren). Te verwachten valt dat de Europese rechtspraak duidelijk is, maar dit blijkt niet het geval. Zo is er in de transportbranche jarenlang geen loon over structurele toeslagen en structureel overwerk betaald en is de cao Beroepsgoederenvervoer pas onlangs op dit punt gerepareerd. Dat geldt ook voor de cao Particuliere beveiliging.

Juist op dit moment is er dus veel discussie over de claims van de voorbije vijf jaar van chauffeurs en beveiligers. Als een werknemer een compensatie van zijn werkgever uit de cao wil ontvangen, moet hij afstand doen van zijn gehele claim over de afgelopen vijf jaar. Dit compensatiebedrag ligt veel lager dan het daadwerkelijke achterstallige loon. Het gaat in de praktijk bij een individuele werknemer vaak om duizenden euro’s. Met name werknemers die afgelopen jaar zijn overgestapt naar een andere werkgever claimen het volledige achterstallige salaris.

Geldt dit ook voor u?

Ook als u actief bent in een andere branche, ontkomt u niet aan deze discussie. Wist u bijvoorbeeld dat een jaarlijkse winstuitkering, een dertiende maand en andere structurele toeslagen of uitkeringen ook tot het vakantieloon behoren? En betaalt u deze dan ook uit? Nee? Dan bent u zeker niet de enige.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de waarde van een vakantiedag? Neem dan contact op met Richard Ouwerling van Pellicaan Advocaten, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 87.