Een up-to-date personeelsbestand bij uw arbodienst

8 juni 2022 - “De medewerker die u wilt ziek melden is niet bekend bij ons.” Voor veel ondernemers een reactie die hen bekend in de oren zal klinken. Door niet of te laat aanleveren van personeelsmutaties, is het personeelsbestand bij de arbodienst vaak niet op orde. Oorzaak hiervan is dat deze acties vaak nog handmatig worden doorgegeven, bijvoorbeeld via een online portaal, waardoor dit nog wel eens vergeten wordt. De arbodienstverlening kan hierdoor niet of niet tijdig worden opgestart.

Tegenwoordig spelen payroll software leveranciers in overleg met de arbodiensten hier steeds beter op in om zo ondernemers te ontzorgen. De handmatige acties zoals het aan- en afmelden van personeelsleden of het doorgeven van adreswijzigingen wordt meer en meer geautomatiseerd. Als een personeelsmutatie in de payroll applicatie wordt doorgevoerd dan zal dezelfde melding, indien van toepassing voor de arbodienst, meteen doorgestuurd worden naar de arbodienst.

Ook de ziekmeldingen, de deels hersteld meldingen en de betermeldingen kunnen volledig geautomatiseerd worden doorgegeven. Voorwaarde is wel dat de genoemde meldingen in de payroll applicatie geregistreerd moeten zijn. Bijkomend voordeel is dat de historie van het verzuim binnen de payroll applicatie te raadplegen is en dit ook zichtbaar gemaakt wordt binnen de beschikbare HR-overzichten.

De trend is een aantal jaren geleden ingezet en we zien daarom steeds meer arbodiensten openstaan voor automatische gegevensuitwisseling met payroll applicaties. Problemen zoals het niet, niet juist of niet tijdig aanleveren zijn hierdoor steeds vaker verleden tijd. Dit in combinatie met de tijdsbesparing aan de kant van de ondernemer maakt dit een mooie toevoeging op het stroomlijnen van de HR- en payroll processen.

Meer weten?

Wilt u een nadere toelichting of wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn wat betreft uw arbodienst in combinatie met uw payroll software? Neem dan contact op met uw vaste HR-payrollspecialist van Mazars of neem direct contact op met Reinier Burghout per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 1637. Zij helpen u graag verder.