Europese richtlijn brengt wijzigingen aan in studiekosten- en nevenwerkzaamhedenbeding

21 oktober 2021 - Al in mei 2019 stemde het Europees Parlement in met de Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, hierna ‘Richtlijn’ genoemd. Uiterlijk op 1 augustus 2022 zullen alle lidstaten hun nationale wetgeving moeten hebben aangepast, op enkele minimumrechten na die hieruit voortvloeien. De meest opvallende wijzigingen worden kort toegelicht.

Meer weten?
Wilt u meer weten over bovenstaande bedingen of de wijze waarop dit arbeidsovereenkomsten beïnvloed? Of heeft u andere vragen over arbeidsrechtelijke kwestie? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Mazars of rechtstreeks met Lisanne Wigboldus van Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 26. Zij helpen u graag verder.