Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld, maar kwaadwillenden sneller aangepakt

15 februari 2018 - Vorig jaar informeerden wij u al dat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) was uitgesteld tot 1 juli 2018. Nu is er door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat de handhaving van de Wet DBA wordt uitgesteld tot 1 januari 2020. Dit houdt in dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Kwaadwillenden

Door de handhaving van de Wet DBA uit te stellen, kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen ontvangen als toch blijkt dat er sprake was van een dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Voor kwaadwillenden wordt echter een uitzondering gemaakt. Tot nu toe geldt de handhaving van de Wet DBA enkel voor de ernstige gevallen, maar per 1 juli 2018 richt de handhaving zich ook op ‘andere kwaadwillenden’. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

De ‘andere kwaadwillenden’ zijn kwaadwillenden die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan. Dit houdt in dat de Belastingdienst toch kan handhaven als de Belastingdienst de volgende drie criteria cumulatief kan bewijzen:

  • er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking
  • er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid
  • er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid

Deze handhaving vindt plaats in het kader van reguliere controles loonheffingen.

Gezagsverhouding

Eén van de criteria voor het bepalen van een dienstbetrekking is de vraag of er sprake is van een gezagsverhouding. In een motie heeft de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen om voor 1 januari 2019 te verduidelijken wat dit begrip gezag inhoudt. De minister en staatssecretaris hebben toegezegd dat zij ervoor zorgen dat er voor 1 januari 2019 meer duidelijkheid ontstaat.

Nieuw maatregelingen (opvolging Wet DBA)

De minister en de staatsecretaris streven ernaar om per januari 2020 specifieke maatregelen voor de arbeidsmarkt, alsmede de in het regeerakkoord aangekondigde opdrachtgeversverklaring, te laten intreden. Deze maatregelingen vergen aanpassingen in het arbeidsrecht, het fiscale recht en het sociale zekerheidsrecht met consequenties voor de uitvoering en handhaving door onder andere de Belastingdienst en het UWV. De verwachting is dat voor het zomerreces van dit jaar de Tweede kamer per brief op hoofdlijnen geïnformeerd zal worden over hoe de verschillende maatregelen zullen gaan uitwerken.

Meer weten?

Wanneer u een overeenkomst van opdracht aangaat met een zzp’er of een werknemer inleent van een andere werkgever zitten daar risico’s aan. Wilt u deze risico’s op boetes en naheffingen verminderen? Neem contact op met één van onze adviseurs: Martin Aandewiel (martin.aandewiel@mazars.nl of per telefoon: +31 88 277 13 96), Renée Pauli (renee.pauli@mazars.nl of per telefoon: +31 88 277 24 38) of Marco Zimmerman (marco.zimmerman@mazars.nl of per telefoon: +31 88 277 20 65). 

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief