Actieve informatieplicht werkgever bij (verjaring) vakantiedagen

9 juli 2019 - De zomerperiode komt eraan. Veel van uw werknemers gaan van hun welverdiende vakantie genieten, maar niet iedereen. Er zijn ook werknemers die niet op vakantie willen of kunnen, dan wel hun vakantiedagen willen opsparen.

Actieve informatieplicht en zorgplicht

Uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van eind vorig jaar blijkt dat de werkgever een actieve informatieplicht en zorgplicht heeft om de werknemer te bewegen tot het opnemen van een vakantie. Dit betekent dat de werkgever haar werknemers proactief, tijdig en precies dient te informeren over een eventueel verlies van vakantierechten bij niet tijdige opname.

Wettelijke vakantiedagen verjaren zes maanden na het kalenderjaar, waarin ze zijn opgebouwd. Een werknemer die fulltime (40 uur) werkt, heeft jaarlijks recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De vakantiedagen boven dit wettelijke minimum van 20 worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd, welke pas na 5 jaar verjaren.

Indien de werkgever deze informatieplicht nalaat of niet kan bewijzen dat dit duidelijk geïnformeerd is naar de werknemer toe, dan verliest de werknemer zijn aanspraak op vakantie niet. Dit kan tot gevolg hebben dat bij het einde van het dienstverband een fors aantal extra vakantiedagen (top opzichte van verwacht) afgerekend dienen te worden.
Het advies is dan ook om uw werknemers ten minste eenmaal per jaar (schriftelijk) te informeren over:

  • het saldo openstaande vakantiedagen
  • dat deze dagen vóór de vervaldatum (of verjaringstermijn) dienen te worden opgenomen
  • bij gebreke waarvan ze komen te vervallen (of verjaren)

Uiteraard dient u uw HR-systeem hierop in te richten. Een enkele verwijzing naar een HR-systeem waarin de werknemer zijn vakantiedagen kan raadplegen, lijkt niet langer voldoende.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de verjaring van vakantiedagen? Neem dan contact op met Richard Ouwerling van Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 87 of neem contact op met uw contactpersoon van de salarisadministratie van Mazars. Zij helpen u graag verder.