Innovatief en duurzaam de toekomst in?

11 april 2019 - In 2050 is de industrie circulair en wordt vrijwel geen broeikasgas meer uitgestoten. De fabrieken draaien op duurzame elektriciteit uit zon, wind en getijden, of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas. De grondstoffen komen uit biomassa, reststromen en -gassen. De restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert zij aan de tuinbouw, utiliteitsgebouwen of woningen. Daarnaast wordt de opgewekte energie gebruikt om de elektrische auto’s van medewerkers op te laden. De industrie is naast gebruiker van energie ook producent, opslag en buffer van energie.

Wat is uw bijdrage aan een duurzame toekomst?

Hebben de mensen in uw bedrijf al een toekomstvisie ontwikkeld of wordt samen met externe deskundigen gewerkt aan duurzame inzetbaarheid van de medewerkers? Mogelijk is uw bedrijf zelfs al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen en hierover voor 1 juli 2019 te rapporteren aan gemeente of provincie?

Met het genoemde doel in 2050 in het achterhoofd wordt de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem steeds urgenter. Bijbehorende competenties van medewerkers gaan daarmee hand in hand. Een flink aantal bedrijven ontwikkelen technologische oplossingen die bijdragen aan een duurzaam energiesysteem.

Expertise Leap

Als het gaat om technologische ontwikkelingen dan kan Leap - The Innovation Agency u adviseren bij het benutten van R&D-subsidies en uiteraard de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Expertise Mazars HR Services

Gaat het om de soft skills van uw medewerkers dan helpt Mazars HR Services u met advies op maat (en verzorgt Leap de subsidieaanvraag en afwikkeling hiervan).

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers steeds meer tijd en geld investeren in energie- en milieubesparende maatregelen. Diverse investeringen komen in aanmerking voor subsidie. Vraagt u zich af welke investeringen subsidiabel zijn? Neem dan vooral contact met ons op.

Meer weten?

Wilt u gebruikmaken van de WBSO of wilt u uw subsidiemogelijkheden onderzoeken? Uw contactpersoon bij Mazars helpt u graag verder. Of neem direct contact op met Huub Hendriks (Leap) per e-mail.