Kabinet stimuleert ook in 2019 (duurzame) innovatie

6 november 2018 - Een belangrijke conclusie uit de Miljoenennota van 18 september 2018 en de begroting van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is dat het kabinet extra budget beschikbaar stelt om initiatieven die bijdragen aan het behalen van de energiedoelstellingen, om onder andere in 2030 de CO2 uitstoot met 49% te verminderen, te stimuleren. Ook blijven andere fiscale- en subsidieregelingen voor R&D en het bevorderen van de doorstroom van MBO / HBO naar het bedrijfsleven gehandhaafd.

WBSO in 2019 en 2020

De WBSO blijft, zoals het er nu naar uitziet, in 2019 gehandhaafd met dezelfde parameters als in 2018. Ondanks een ruimte in het budget van € 107 miljoen, wordt dit geld niet direct ingezet voor 2019, maar gereserveerd om eventuele toekomstige tekorten te kunnen dekken. Door het niet afschaffen van de divendbelasting komt € 1,9 miljard beschikbaar dat ten goede moet komen aan het bedrijfsleven. Het is nog even afwachten of dit ook gevolgen heeft voor de WBSO in 2019. De 1% verhoging van de 1ste schijf is hierdoor nog niet helemaal van de baan, in november 2018 worden de definitieve parameters voor 2019 vastgesteld.

Het niet afschaffen van de dividendbelasting pakt goed uit voor de WBSO in 2020. In het nieuw voorgestelde pakket maatregelen om het vestigingsklimaat in Nederland te stimuleren wordt een verhoging aangekondigd van de tweede schijf van de WBSO met 2%-punt van 14% naar 16%. Deze maatregel zal vanaf 2020 gaan gelden en is met name interessant voor grotere bedrijven, omdat die in veel gevallen de grens van € 350.000 S&O-kosten van de eerste schijf over gaan.

SDE+

Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te bereiken zet EZK enerzijds financiële instrumenten in zoals subsidies en garanties. Daarnaast worden niet-financiële instrumenten ingezet, zoals het stroomlijnen van energieregelgeving om de werking van de energiemarkt te verbeteren, de regeldruk te verminderen en efficiënter toezicht mogelijk te maken. In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd de inzet van de middelen voor de SDE+ te verbreden van hernieuwbare energieproductie naar CO2-reductie.

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren, die op 1 januari 2014 in werking is getreden, heeft tot doel werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding. Mede dankzij de regeling kunnen leerlingen, studenten of werknemers die een (beroeps)opleiding volgen zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft in september 2018 laten weten de regeling met één jaar te willen verlengen tot en met 2019. Behalve de verlenging kondigde de minister ook een eenmalige korting op de regeling van € 19,5 miljoen aan. In reactie op het voorstel van Van Engelshoven heeft de Tweede Kamer in oktober een motie aangenomen om van de korting van € 19,5 miljoen af te zien. Onze verwachting is dat deze korting wordt teruggedraaid en dat de subsidieregeling Praktijkleren ook na 2019 gehandhaafd blijft.

Meer weten?

Wilt u gebruik maken van de WBSO, SDE+, Praktijkleren of andere ideeën / projecten laten toetsen op subsidiemogelijkheden? Uw contactpersoon bij Mazars helpt u graag verder. Of neem direct contact op met Huub Hendriks (Leap) per e-mail.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

WORD LID VAN ONZE NIEUWSBRIEF