Twee kansrijke subsidiemogelijkheden om de (toekomstige) innovatiekracht van uw organisatie te vergroten

9 juli 2019 – De overheid wil mkb’ers stimuleren meer te investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van personeel en innovatieprojecten. Hiervoor zijn twee subsidieregelingen van kracht, te weten het MKB Idee en het R&D samenwerkingsproject. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van deze subsidies.

MKB Idee

Werkt u, samen met andere mkb’ers, aan het vinden én uitvoeren van een innovatieve oplossing om de kennis en vaardigheden van (toekomstig) personeel te verbeteren? Dan is de kans groot dat dit project 100% gesubsidieerd kan worden. De subsidie bedraagt maximaal € 125.000 per deelnemer. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie zelfs maximaal € 200.000.

Focus project

Niet elk project komt in aanmerking voor het MKB Idee. Een project moet zich richten op één van de volgende soorten investeringen om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie

R&D samenwerkingsproject

Werkt u met één of meerdere mkb'ers samen om een product, productieproces of dienst te ontwikkelen of vernieuwen? Dan is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor de regeling ‘R&D-samenwerkingsproject’. Deze regeling is voor mkb-ondernemers één van de mogelijkheden binnen de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) om aan de slag te gaan met innovatieprojecten. Voor een R&D-samenwerkingsproject geldt dat hetgeen u (samen) ontwikkelt geen complex project hoeft te zijn om in aanmerking te komen voor subsidie. De regeling is juist bedoeld voor ‘de innovatieve mkb’er op de hoek’. De subsidie zorgt voor een extra financiële steun in de rug, waarmee het ontwikkelproces kan worden versneld.

Binnen een R&D-samenwerkingsproject werken minstens twee mkb’ers aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie zijn:

  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000
  • Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe: de beste aanvragen worden beloond

De kansrijke subsidie aanvragen is mogelijk tot en met 10 september 2019

Meer weten?

Verhoog de slaagkans van uw subsidieaanvraag! De ervaren specialisten van Leap helpen u graag met het opstellen van kwalitatieve aanvraag. Zij zorgen bovendien voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Wilt u deze of andere subsidiemogelijkheden verder onderzoeken? Uw contactpersoon bij Mazars helpt u graag verder. Of neem direct contact op met Huub Hendriks (Leap) per e-mail.