Nieuw in 2018: Jeugd lage-inkomensvoordeel voor werkgevers

12 april 2018 - Het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Vanaf dit jaar kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar oud. Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die jongeren in dienst hebben die het minimumjeugdloon verdienen. Deze tegemoetkoming compenseert werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon.

Wanneer heeft een werkgever recht op jeugd-LIV?

Een werkgever heeft recht op jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon voor zijn of haar leeftijd
  • De werknemer was op 31 januari 2017 18,19, 20 of 21 jaar oud.

Wat moet een werkgever doen om jeugd-LIV te krijgen?

De werkgever hoeft zelf geen verzoek in te dienen. Het UWV beoordeelt aan de hand van de polisadministratie of de werkgever recht heeft op de tegemoetkoming. Het is belangrijk dat het aantal verloonde uren correct is opgenomen in de aangifte loonheffingen. De werkgever loopt anders het risico een deel of geheel van het jeugd-LIV te missen.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming jeugd-LIV?

Als de werkgever voor een werknemer recht heeft op de tegemoetkoming van het jeugd-LIV ontvangt hij van de Belastingdienst een bedrag per gewerkt uur. Het bedrag van de tegemoetkoming verschilt per leeftijd.

Leeftijd op 31-12-2017               Tegemoetkoming per uur           Maximum bedrag op jaarbasis
18                                             € 0,23                                       €    478,40
19                                             € 0,28                                       €    582,40
20                                             € 1,02                                       € 2.121,60
21                                             € 1,58                                       € 3.286,40

Wat is de peildatum voor de leeftijd?

De peildatum voor de leeftijd is 31 december van het vorige jaar. Als de werknemer op die datum 18, 19, 20 of 21 jaar oud is, heeft de werkgever recht op jeugd-LIV voor zover ook aan de andere voorwaarden is voldaan.

Gemiddeld uurloon

Het gemiddelde uurloon van een werknemer wordt vastgesteld door het SVW-jaarloon te delen door het aantal verloonde uren in het kalenderjaar. Er is sprake van een ondergrens en een bovengrens voor het recht op de tegemoetkoming. Is het gemiddelde uurloon lager dan de ondergrens of hoger dan de bovengrens, dan bestaat er geen recht op jeugd-LIV. In de loop van 2018 worden de definitieve grensbedragen voor de regeling door de Belastingdienst bekendgemaakt. De verwachting is dat dit in mei 2018 zal gebeuren.

Wanneer ontvangt de werkgever de tegemoetkoming?

Het vaststellen van de tegemoetkoming start in 2019. Het proces is gelijk aan het het LIV dat per 2017 is ingegaan. De werkgever ontvangt eerst een voorlopige berekening. Na controle hiervan ontvangt de werkgever de definitieve beschikking. Het bedrag van de tegemoetkoming wordt binnen zes weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst aan de werkgever uitbetaald.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het jeugd-LIV? Neem dan contact op met uw vaste Mazars contactpersoon, met Hardy Bruins, per e-mail of per telefoon +31 (0)88 500 52 30 of met Erik Burghout per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 22 40. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief