Nieuwe Governance Code Cultuur voor culturele sector

8 november 2018 – De culturele sector krijgt vanaf 1 januari 2019 te maken met een nieuwe Code om de governance van haar instellingen te waarborgen. Deze aangepaste Code is dinsdag 5 november door de Stichting Cultuur + Ondernemen gelanceerd en overhandigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.

Wat houdt de nieuwe Governance Code Cultuur in? 

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Het biedt een kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarbij valt te denken aan de manier waarop gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording worden uitgevoerd. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties. Meer informatie over de nieuwe Governance Code Cultuur en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige Code zijn te vinden op www.governancecodecultuur.nl en op www.cultuur-ondernemen.nl.

Hoe kan Mazars culturele instellingen helpen?

De specialisten van Mazars hebben ruime ervaring opgebouwd in het adviseren en begeleiden van ondernemingen en instellingen als het gaat om (corporate) governance, cultuur & gedrag, risicomanagement, interne controle en internal audit. Zeker als het gaat om culturele instellingen, kunnen de experts van Mazars bestuurders goed begeleiden.

Mazars heeft regelmatig contact met Cultuur + Ondernemen en onze inzet is om de sector te ondersteunen op het gebied van risicomanagement en cultuur & gedrag in de context van de nieuwe Code.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Michel Kee, Partner Governance, Risk & Internal Control (per e-mail of telefoon: +31 (0)88 277 1202) of Egon de Prouw, sectorleider Cultuur (per e-mail of telefoon: +31 (0)88 277 1024). Zij helpen u graag verder.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

WORD LID VAN ONZE NIEUWSBRIEF