Nieuwe regels voor btw op grensoverschrijdende diensten en leveringen

14 december 2017 - De Raad van de EU heeft op 5 december 2017 het voorstel van de Europese Commissie over de nieuwe regels voor webwinkels (e-commerce) aangenomen. Het doel van het voorstel is om de btw-heffing van grensoverschrijdende verkopen door webwinkels aan consumenten te vereenvoudigen.

Het voorstel heeft betrekking op grensoverschrijdende leveringen (afstandsverkopen) en diensten aan consumenten binnen de EU en op leveringen en diensten aan consumenten vanuit landen buiten de EU. In principe zijn deze verkopen aan consumenten onderworpen aan btw-heffing in het land van de afnemer. Onder de huidige regeling moet de ondernemer zich daarom vaak voor de btw registeren in de lidstaten waar zijn afnemers woonachtig of gevestigd zijn. In sommige gevallen leidt deze regeling ertoe dat een bedrijf in 28 lidstaten van de EU geregistreerd moet worden en in al die landen btw-aangiften moet indienen. Het voorstel van de Raad van de EU maakt hieraan een einde.

Belangrijkste elementen van het voorstel

  • De EU-ondernemer kan met ingang van 1 januari 2021 aangifte van buitenlandse btw in verband met verkopen aan consumenten in andere lidstaten doen in zijn vestigingsland. Dit is de zogeheten Mini One Stop Shop (MOSS). Momenteel kan de MOSS alleen worden gebruikt voor bepaalde digitale diensten. De MOSS kan volgens het voorstel vanaf 2021 ook worden gebruikt voor alle andere grensoverschrijdende diensten en voor afstandsverkopen.

    Alle lidstaten zullen per 1 januari 2021 een uniforme omzetgrens van €  10.000 (excl. btw) per kalenderjaar toepassen voor grensoverschrijdende diensten en afstandsverkopen door EU-ondernemers. Voor de omzet in een andere lidstaat onder deze grens van € 10.000 hoeft de ondernemer geen buitenlandse btw (verschuldigd in het land van de consument) in rekening te brengen, maar kan hij binnenlandse btw berekenen en aangeven. Voor digitale diensten zal de omzetgrens van € 10.000 reeds per 1 januari 2019 worden ingevoerd.

  • Vanaf 2021 vervalt de btw-vrijstelling voor de invoer van goederen in kleine zendingen met een waarde van maximaal € 22.
  • Leveranciers kunnen ook van de MOSS gebruikmaken bij afstandsverkopen van buiten de EU. De goederen moeten dan in de EU moeten worden ingevoerd. De MOSS kan dan alleen worden gebruikt voor goederen met een maximale waarde van € 150. In dat geval wordt de invoer niet belast met btw, mits bij de invoer een geldig btw-identificatienummer wordt opgegeven. De leverancier die niet in de EU is gevestigd moet, om deze regeling toe te kunnen passen, in principe een tussenpersoon in de EU aanstellen die de btw-verplichtingen verzorgt.

    Indien de leverancier bij afstandsverkopen van buiten de EU geen gebruikmaakt van deze regeling, kan de aangifte en betaling van btw die bij invoer verschuldigd is op een vereenvoudigde wijze worden gedaan. Indien de waarde boven de € 150 ligt, is een volledige douaneaangifte bij invoer vereist.

  • Exploitanten van elektronische interfaces (zoals marktplaatsen), die daarmee afstandsverkopen vergemakkelijken, worden in een aantal situaties verantwoordelijk voor de inning van btw. Zij worden dan voor de btw geacht de afstandsverkopen te verrichten. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het voorstel voor grensoverschrijdende leveringen en diensten aan consumenten? Neem dan contact op met Bert Laman (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 61), Eline Polak (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25) of Frank van Rijn (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 76). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »