Sectorpremies en Whk-premies 2018

30 oktober 2017 – De sectorpremies voor 2018 zijn op 24 oktober jl. gepubliceerd. Voor 45 sectoren daalt de sectorpremie, maar voor veertien sectoren stijgt deze premie. Voor drie sectoren blijft de premie constant. Wat zijn voor uw organisatie de financiële consequenties van de premiewijzigingen? Bereken dit eenvoudig met onze rekentool.

De grootste wijzigingen op een rij

  • De vijf grootste premiedalingen (variërend van -1,97% tot -2,78%) vinden plaats in de volgende sectoren: uitgeverij, dakdekkersbedrijf, overig personenvervoer, taxivervoer en schildersbedrijf.
  • De vijf grootste premiestijgingen (variërend van +0,45% tot +2,48%) gelden voor de volgende sectoren: koopvaardij, zakelijke dienstverlening III, tabakverwerkende industrie, algemene industrie en banken.
  • De premie in sector 52 (uitzendbedrijven) daalt in 2018 met 1,16% naar 3,24% (premiegroep IIA) respectievelijk met 1,15% naar 2,81% (premiegroep IB/IIB).

Benieuwd naar de wijzigingen voor uw organisatie?

In het Mazars Premieoverzicht 2018 hebben wij de verschillen tussen de sectorfondspremies en Whk-premies voor de jaren 2018 en 2017 voor u op een rij gezet. Dit overzicht kunt u hieronder downloaden.

Whk-beschikking 2018

Binnenkort ontvangt u de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 van de Belastingdienst. Controleer goed of de loongegevens en uitkeringen kloppen waarop de premieberekening is gebaseerd en maak – indien nodig – tijdig bezwaar tegen de beschikking. Het kan u namelijk veel geld schelen!

Mazars rekentool

De premiemutaties voor 2018 kunt u eenvoudig inzichtelijk maken met onze rekentool. Hiermee krijgt u een helder overzicht dat kan helpen bij het vaststellen van de kostprijs voor 2018.  

Download hier de Mazars Rekentool Premies 2018:

 
Download hier het Premieoverzicht 2018:

 

Meer weten?

Heeft u vragen over de rekentool en / of de premiewijzigingen of wilt u eens met ons van gedachten wisselen over de kostprijsberekening 2018? Neem dan contact met Niels Raaphorst per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 03 of met Christina Akker per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 19 30. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief