Sectorpremies en Whk-premies 2019

5 november 2018 – Op 3 september 2018 heeft het UWV de gedifferentieerde premie werkhervattingskas 2019 gepubliceerd. Daarnaast zijn de sectorpremies op 31 oktober jl. gepubliceerd. Welke wijzigingen zijn doorgevoerd? En welke gevolgen heeft dit voor u als werkgever? Bereken dit eenvoudig met onze rekentool.

De grootste wijzigingen op een rij

  • Het gemiddelde premiepercentage van de WGA blijft in 2019 ongewijzigd ten opzichte van 2018 en bedraagt 0,75%. Het gemiddelde ZW-percentage stijgt ten opzichte van 2018 met 0,02% naar 0,43%. Daarmee wijzigt het gemiddelde premieniveau voor de WGA en de Ziektewet slechts in beperkte mate.
  • De sectorpremies dalen in het grootste deel van de sectoren ten opzichte van 2018. In het Besluit vaststelling sectorpremies 2019 en gemiddeld premiepercentage 2019 zijn de premies vastgelegd. Voor de sectoren die verschillende premiegroepen kennen, is in het besluit geen gemiddelde premie meer vastgelegd.
  • De drie grootste premiestijgingen (variërend van 0,65% tot 1,42%) vinden plaats in de volgende sectoren: 40 Uitgeverij, 39 Verzekeringswezen en 56 Schildersbedrijf kort.
  • De drie grootste premiedalingen (variërend van -2,08% tot -5,74%) vinden plaats in de volgende sectoren: 28 Taxivervoer, 33 Horeca algemeen kort en 3 Bouwbedrijf (zowel kort als lang).

Benieuwd naar de wijzigingen voor uw organisatie?

In het Mazars Premieoverzicht 2019 kunt u de sectorpremies en de Whk-premies voor de jaren 2019 en 2018 met elkaar vergelijken. Dit overzicht kunt u hieronder downloaden.

Whk-beschikking 2019

Binnenkort ontvangt u de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 van de Belastingdienst. Controleer goed of de loongegevens en uitkeringen kloppen waarop de premieberekening is gebaseerd en maak – indien nodig – tijdig bezwaar tegen de beschikking. Het kan u namelijk veel geld schelen!

Mazars rekentool

De premiemutaties voor 2019 kunt u eenvoudig inzichtelijk maken met onze rekentool. Hiermee krijgt u een helder overzicht dat kan helpen bij het vaststellen van de kostprijs voor 2019. Op dit moment zijn uitsluitend de sectorpremies en de Whk-premies definitief vastgesteld. De overige premies betreffen voorlopige premies zoals gepubliceerd in de Premienota’s 2019 van het UWV en kunnen nog wijzigen.

Download hier de Mazars Rekentool Premies 2019

Download hier het Premieoverzicht 2019

Meer weten?

Heeft u vragen over de rekentool en / of de premiewijzigingen of wilt u eens met ons van gedachten wisselen over de kostprijsberekening 2019? Neem dan contact op met Niels Raaphorst per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 19 03 of met Christina Akker per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 19 30. Zij helpen u graag verder.