Sectorpremies en Whk-premies 2020

18 oktober 2019 – Traditiegetrouw stelt Mazars ook dit jaar weer een rekentool voor het bereken van de Whk -premie ter beschikking. Op 2 september 2019 heeft het UWV de gedifferentieerde premie Whk 2020 gepubliceerd. Wat zijn voor uw organisatie de financiële consequenties van de premiewijzigingen? Bereken dit dan eenvoudig met onze rekentool.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

  • Het rekenpercentage komt te vervallen. Deze wijziging in de heffingssystematiek zorgt voor hogere minimum- en maximumpremies bij de individuele premievaststelling, maar als gevolg van een lagere correctiefactor ook voor overwegend lagere premies voor loonsommen tussen de premiegrenzen in. Voor grote werkgevers met een gelijkblijvende loonsom en uitkeringslast heeft dit een daling van de Whk-premie in 2020 tot gevolg, maar let op: zijn de uitkeringslasten nihil, dan stijgt de premie juist.
  • Het gemiddelde premiepercentage van de WGA stijgt ten opzichte van 2019 met 0,01% naar 0,76%. Het gemiddelde premiepercentage van de ZWstijgt ten opzichte van 2019 met 0,09% naar 0,52%.
  • Met ingang van 1 januari 2020 komt de sectorpremie te vervallen en wordt de nieuwe Awf-premie gedifferentieerd. Er komt een hoge en een lage premie, afhankelijk van de contractvorm. Het verschil in premie tussen het hoge en lage tarief bedraagt 5%. De voorlopige hoge Awf-premie 2020 is vastgesteld op 7,94%. Onder voorwaarden kan de hoge premie worden herzien.
  • Alle payrollbedrijven worden met ingang van 1 januari 2020 ingedeeld in sector 45, Zakelijke dienstverlening III. Uitzendbedrijven worden ingedeeld in sector 52, Uitzendbedrijven. Voor grote werkgevers in sector 52 geldt een afwijkende maximumpremie voor de ZW. Bij een maximale uitkeringslast in 2018 kan de ZW-premie dus met 7,94% stijgen ten opzichte van de vaksector. De hoogste en de laagste sectorale Whk-premies voor 2020 zijn als volgt:

 

WGA

ZW

Sectorale Whk-premie 2020

Hoogste premies

 

 

 

Sector 52: Uitzendbedrijven

1,58%

5,73%

7,31%

Sector 67: Werk en (re)Integratie

3,02%

1,52%

4,54%

Sector 28: Taxivervoer

2,42%

1,05%

3,47%

 Laagste premies

 

 

 

Sector 11: Elektrotechnische industrie

0,39%

0,18%

0,57%

Sector 8: Groothandel in hout

0,52%

0,16%

0,68%

Sector 31: Overig personenvervoer

0,41%

0,27%

0,68%

Whk-beschikking 2020

Binnenkort ontvangt u de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2020 van de Belastingdienst. Controleer goed of de loongegevens en uitkeringen waarop de premieberekening is gebaseerd kloppen en maak, indien nodig, tijdig bezwaar tegen de beschikking.

Mazars rekentool

De premiemutaties voor 2020 kunt u eenvoudig inzichtelijk maken met onze rekentool. Zowel de Whk-premies als de overige premies zijn hierin definitief vastgesteld. Hiermee krijgt u een helder overzicht en dit kan u helpen bij het vaststellen van de kostprijs voor 2020. Daarnaast kunt u in de Mazars Rekentool 2020 de Whk-premies voor de jaren 2020 en 2019 met elkaar vergelijken.

Download hier de Mazars Rekentool Premies 2020

Wet arbeidsmarkt in balans en de kostprijs

Behalve de Whk-premie en de sectorpremie brengt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) nog een aantal wijzigingen met zich mee die van invloed zijn op de kostprijs voor 2020. Denk hierbij onder andere aan de wijzigingen met betrekking tot oproepovereenkomsten en transitievergoeding. Mazars kan u helpen bij het berekenen van een voorlopige kostprijsindicatie 2020. Deze kostprijsindicatie is onderdeel van de Wab-toolkit van Mazars.

Meer weten?

Heeft u vragen over de rekentool en / of de premiewijzigingen of wilt u meer weten over de Wab? Neem dan contact op met René Timmer per e-mail of per telefoon: +31 88 277 19 00 of met Christina Akker per e-mail of per telefoon: +31 88 277 19 30. Zij helpen u graag verder.

Want to know more?