Sectorpremies en Whk-premies 2022

21 december 2021 – Onlangs heeft u de beschikking Werkhervattingskas (Whk) 2022 van de Belastingdienst ontvangen. Inmiddels zijn ook alle premies werknemersverzekeringen definitief vastgesteld. Wat zijn voor uw organisatie de financiële consequenties van de premiewijzigingen? Bereken dit eenvoudig met onze rekentool en controleer uw beschikking Werkhervattingskas 2022.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

  • De Aof-premie wordt gedifferentieerd naar grootte van de werkgever per 1 januari 2022. De lage Aof-premie is van toepassing bij een premieplichtig loon dat in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de premie is vastgesteld, gelijk aan of lager is dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer (ofwel € 882.500 voor 2022).
  • De grens middelgrote / kleine werkgever van de Whk-premie wordt aangepast aan de grens van de Aof-premie. Deze grens lag tot 2022 op een premieplichtig loon dat gelijk aan of lager is dan tien maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. De grens van middelgrote / kleine werkgever wordt voor de Whk-premie derhalve ook € 882.500 in 2022.
  • Het gemiddelde premiepercentage van de WGA stijgt ten opzichte van 2021 met 0,06% naar 0,84%. Het gemiddelde premiepercentage van de ZW stijgt ten opzichte van 2021 met 0,10% naar 0,68%.
  • Voor grote werkgevers in sector 52 geldt een afwijkende maximumpremie voor de ZW. Bij een maximale uitkeringslast in 2020 is de ZW-premie 10,39% in 2022.
  • De vastgestelde premies voor 2022 zijn de volgende:

 

Soort premie

Percentage 2022

Awf-hoog

7,70%

Awf-laag

2,70%

Basispremie WAO/WIA (Aof) hoog

7,05%

Basispremie WAO/WIA (Aof) laag

5,49%

Bijdrage ZVW

6,75%

Kinderopvang

0,50%

 

Whk-beschikking 2022

Heeft u de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2022 van de Belastingdienst met dagtekening 27 november 2022 ontvangen? Controleer goed of de loongegevens en uitkeringen waarop de premieberekening is gebaseerd kloppen en maak, indien nodig, tijdig bezwaar tegen de beschikking.

Mazars rekentool

De premiemutaties voor 2022 kunt u eenvoudig inzichtelijk maken met onze rekentool. Zowel de Whk-premies als de overige premies zijn hierin definitief vastgesteld. Hiermee krijgt u een helder overzicht en dit kan u helpen bij het vaststellen van de kostprijs voor 2022. Daarnaast kunt u met de Mazars Rekentool 2022 de Whk-premies voor de jaren 2021 en 2022 met elkaar vergelijken.

Meer weten?

Heeft u vragen over de rekentool en/of de premiewijzigingen? Neem dan contact op met René Timmer per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 00 of met Christina Akker per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 30. Zij helpen u graag verder.