Gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

6 november 2018 - Het kan voorkomen dat een werkgever een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk moet beëindigen. Bijvoorbeeld in het geval van een arbeidsongeschikte werknemer die slechts gedeeltelijk werkzaamheden kan verrichten. Ook kan dit voortkomen uit bedrijfseconomische redenen, waardoor er voor een werknemer nog slechts een parttime functie beschikbaar is. Dit laatste wordt ook wel 'deeltijdontslag' genoemd.

De Hoge Raad heeft op 14 september 2018 geoordeeld dat een werkgever een gedeeltelijke transitievergoeding moet betalen bij een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer. Het ging in dit geval om een leerkracht die gedeeltelijk arbeidsongeschikt werd en op aandringen van de werkgever besloot minder te gaan werken. Het voltijdscontract werd met wederzijds goedvinden opgezegd en de leerkracht werd vervolgens aangenomen in deeltijd (0,55 FTE). De werkneemster eiste vervolgens een transitievergoeding van € 33.000, vanwege het deels 'opzeggen' van haar contract.

De Hoge Raad overwoog dat wanneer er geen verplichting zou bestaan tot betaling van de gedeeltelijke transitievergoeding, de werkneemster bij een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd een deel van de transitievergoeding misloopt, waarop zij ook bij een (latere) algehele beëindiging geen recht meer heeft. Voorts meent de Hoge Raad dat een gedeeltelijke beëindiging op grond van de arbeidsovereenkomst door bedrijfseconomische redenen of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid niet voor rekening van de werknemer moet komen.

Tot slot heeft de Hoge Raad bepaald wat onder 'substantieel en structureel' in dit kader moet worden verstaan. Bij een 'substantiële' vermindering van de arbeidstijd moet het gaan om een vermindering van ten minste twintig procent. En bij 'structureel' moet het gaan om een vermindering die naar redelijke verwachting blijvend zal zijn. Dit betekent dat een werkgever die wegens bedrijfseconomische redenen deeltijdontslag gaat toepassen er verstandig aan zou doen om voor maximaal 19% de arbeidsduur aan te passen. In dat geval is geen gedeeltelijke transitievergoeding van toepassing. Voor sommige werknemers kan deze uitspraak verstrekkende financiële gevolgen hebben, in positieve of in negatieve zin.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en gevolgen van gedeeltelijk ontslag? Neem dan contact op met Richard Ouwerling van Pellicaan Advocaten, per e-mail  of per telefoon: +31 (0)88 627 22 87.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

WORD LID VAN ONZE NIEUWSBRIEF