Verandering in de disciplinaire straffen onder de WNRA

13 maart 2019 - Als gevolg van de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 worden bestaande rechtspositieregelingen in het onderwijs de komende jaren omgebouwd tot een cao. De bestaande disciplinaire straffen worden waarschijnlijk gehandhaafd of aangepast aan het civiele arbeidsrecht. De disciplinaire maatregel strafontslag zal verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt het ontslag op staande voet.

Per 1 januari 2020 is het niet langer mogelijk om in bezwaar te gaan tegen het besluit van de overheidswerkgever tot een disciplinaire maatregel. De werknemer kan uiteraard wel een en ander aan de kantonrechter voorleggen.

Ontslag op staande voet

In de plaats van de disciplinaire maatregel strafontslag komt het ontslag op staande voet. Ontslag op staande voet is zeer ingrijpend. Hieraan zitten allerlei juridische haken en ogen. In de eerste plaats is het noodzakelijk dat de feiten vaststaan en zeer ernstig zijn (zogenaamde ‘dringende redenen’). Het ontslag moet ook vrijwel direct gegeven worden. Wil de werkgever zich eerst intern beraden, met externe experts overleggen en een onderzoek uitvoeren, dan is geen sprake meer van een onverwijld ontslag op staande voet. Ontslag op staande voet leidt doorgaans tot verlies van aanspraken op een werkloosheidsuitkering en is dus alleen aan de orde bij de ernstigste vergrijpen van een medewerker. Wanneer de medewerker ontslag op staande voet krijgt, dan kan hij de rechter achteraf vragen het ontslag terug te draaien of is het mogelijk om in plaats daarvan een vergoeding te vragen. Deze vorderingen moeten binnen twee maanden na het ontslag door de werknemer worden ingesteld.

Het civiele arbeidsrecht kent nog andere disciplinaire maatregelen:

  • Officiële waarschuwing
  • Schorsing of non-actiefstelling
  • Stopzetting of inhouding van loon
  • Inroepen contractueel boetebeding
  • Overplaatsing of wijziging van functie
  • Demotie / degradatie

Voor een disciplinaire maatregel moet er altijd een goede reden zijn én de maatregel moet (juridisch) passen bij wat de werknemer heeft gedaan.

Meer weten?

Heeft u advies nodig over een op te leggen disciplinaire maatregel tegen een werknemer (voor of na de WNRA)? Neem dan contact op met Richard Ouwerling, advocaat bij Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 87 of met Martin Aandewiel, Belastingadviseur per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 96 . Zij helpen u graag verder.