Waarde van een vakantiedag voor werknemers in de transportsector

7 februari 2019 - Een aantal jaren geleden heeft het Europese Hof bepaald dat het vakantieloon niet mag worden beperkt tot het basisloon. Een werknemer moet ook tijdens zijn vakantie het gebruikelijke loon krijgen dat hij zou hebben gekregen als hij geen vakantiedag had opgenomen. Dit betekent dat structurele toeslagen, zoals onregelmatigheidstoeslagen en vergoedingen voor het werken op zaterdag, zondag en feestdagen bijvoorbeeld ook moeten worden gerekend tot het loon dat wordt doorbetaald tijdens vakantie.

De waarde van een vakantiedag is in de volgende situaties van belang:

  1. Tijdens de periode waarin vakantie wordt opgenomen
  2. Bij uitbetaling van de openstaande vakantiedagen

Uitspraken van het Europese Hof hebben tot diverse rechtszaken in Nederland, waarbij de (ex-)werknemer telkens claimde recht te hebben (gehad) op doorbetaling van toeslagen en vergoedingen tijdens zijn vakantie. Het gaat hierbij om toeslagen en vergoedingen die ook zouden zijn betaald wanneer de werknemer had gewerkt, met uitzondering van onkostenvergoedingen. Uit de uitspraken valt een duidelijke rode draad op te maken; een werknemer mag niet financieel worden belemmerd om vakantie op te nemen. Oftewel: een werknemer moet gedurende zijn vakantie hetzelfde bedrag ontvangen als wanneer hij zou hebben gewerkt.

Wat betekent dit voor de transportsector

De gevolgen van de uitspraken van het Europese Hof kwamen (nog) niet terug in de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg (TLN-cao). Op 19 september 2018 hebben De Unie en de andere vakbonden een cao-overleg afgerond met een onderhandelingsresultaat. Afgesproken is dat het gemiddelde geldbedrag van overuren en toeslagen van het afgelopen kalenderjaar tijdens het opnemen van vakantiedagen voortaan ook moet worden doorbetaald. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2019. Tevens is er afgesproken dat bepaalde werknemers onder voorwaarden met terugwerkende kracht eenmalig een bruto uitkering krijgen van € 750. Lees meer over het onderhandelingsresultaat op: www.tln.nl.

Vakbond CNV is ondertussen twee proefprocedures gestart tegen twee transportbedrijven. Via deze twee proefprocedures wil men duidelijkheid krijgen over de waarde van de vakantiedagen. Het gaat branchebreed om circa 100.000 werknemers die al snel duizenden euro's tegoed zouden hebben van hun (voormalig) werkgever. De claim per werknemer ligt dus hoger dan het bedrag van € 750, juist vanwege het feit dat men ook met 5 jaar terugwerkende kracht achterstallig salaris kan claimen.

Op 12 oktober 2018 is bekend geworden dat de cao-partijen TLN, VVT, FNV, CNV en De Unie hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat over de waarde van een vakantiedag. Er is dan ook sprake van een cao-akkoord. De betrokken cao-partijen zullen het akkoord de komende tijd gaan vertalen naar een cao-tekst die voor algemeen verbindend verklaring zal worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent dat de gehele branche daaraan gebonden zal zijn.

Voorwaarde voor de vergoeding van € 750 uit het akkoord is wel dat de werknemer afstand doet van zijn rechten met betrekking tot de vergoeding van de structurele toeslagen over de genoten vakantiedagen van de afgelopen 5 jaar.

Wat betekent dit voor uitzendkrachten in de transportsector

Uitzendondernemingen zijn op grond van de ABU- of NBBU-cao verplicht om vanaf dag één de inlenersbeloning toe te passen. Uitzendondernemingen in de Transport en Logistiek zijn dus verplicht om de beloning van hun uitzendkrachten te baseren op de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg. De inlenersbeloning bestaat uit de volgende elementen:

  • Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal
  • De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (in tijd en/of geld)
  • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst
  • Initiële loonstijging
  • Onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
  • periodieken

De uitzendcao's (ABU en NBBU) hebben daarnaast specifiek in hun cao's opgenomen dat het feitelijk loon bij vakantie dient te worden aangevuld met die vergoedingen die de uitzendkracht op grond van de inlenersbeloning zou hebben ontvangen wanneer hij gedurende de vakantie zou hebben gewerkt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de waarde van vakantiedagen van uw medewerkers? Neem dan contact op met Richard Ouwerling van Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 98. Hij helpt u graag verder.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

WORD LID VAN ONZE NIEUWSBRIEF