Not-for-Profit

De not-for-profit sector professionaliseert. Uw activiteiten liggen continu onder een vergrootglas en uw maatschappelijke rol is aanzienlijk. Ondanks dat uw activiteiten steeds meer erkenning krijgen, neemt de focus op governance en transparantie in verslaggeving toe. U zal uw beleid hierover zorgvuldig uit moeten stippelen en uitvoeren. Maar weet u ook hoe? De specialisten van Mazars beschikken over de kennis en ervaring om uw organisatie verder te helpen. Zij voorzien u van praktische adviezen en concrete handvatten, zodat u invulling kunt geven aan uw organisatiebeleid.

Interest groups

Interest groups are faced, in financial, legal, and organisational areas, with complex challenges that differ from those of the business world.

Onderwijs

De onderwijssector is aan zeer snelle verandering onderhevig. Krimpregio’s, werkdruk, passend onderwijs en professionele ruimte zijn thema’s waar u vandaag de dag veelal mee te maken hebt. Bovendien worden vanuit de Rijksoverheid steeds meer taken gerekend tot de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen, zonder dat daarvoor direct ook de middelen beschikbaar worden gesteld. Dit vraagt van onderwijsorganisaties een beleidsmatig en bestuurlijk efficiënte organisatie.

Filantropie

Organisaties in de filantropische sector leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. U wilt de maatschappij blijven helpen, maar met de teruglopende (financiële) bijdragen van donateurs en de overheid wordt dat steeds lastiger. Wat kunt u doen om uw bestaansrecht te waarborgen? En op welke punten kunt u uw organisatie optimaliseren, zodat u effectiever en efficiënter kunt opereren? De specialisten van Mazars adviseren en ondersteunen u op alle fronten. Zo kunt u uw bijdrage aan de maatschappij blijven waarborgen.

Overheidsinstellingen

Als (lokale) overheidsinstelling heeft u een maatschappelijke rol in de samenleving te vervullen. Steeds meer taken verschuiven van Rijksoverheid naar lokale overheden. Daarbij krijgen lokale overheden steeds meer een regierol; ze kunnen het niet meer alleen, zoeken allerlei vormen van samenwerking met andere partners en nemen hierin de regie. Bovendien is transparantie erg belangrijk en moet u meer en meer verantwoording afleggen aan diverse groepen stakeholders. U wilt zich volledig richten op uw maatschappelijke rol, waardoor de fiscale en financiële uitdagingen mogelijk niet de juiste aandacht krijgen.

Welzijn en maatschappelijke dienstverleners

Organisaties en instellingen die actief zijn in de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving. U wilt uw bestaansrecht daarom behouden. Maar mede door decentralisaties, aanbestedingen en teruglopende subsidies van (lokale) overheidsinstellingen wordt dat steeds lastiger. Hoe kunt u uw organisatie zodanig inrichten en optimaliseren zodat u uw activiteiten kunt voortzetten? De specialisten van Mazars zijn bekend met uw uitdagingen en helpen u graag.

Culturele instellingen

Culturele instellingen vervullen een belangrijke maatschappelijke behoefte en staan steeds meer in de belangstelling van de politiek en de samenleving. Bij organisaties in de culturele sector, zoals schouwburgen, kunstpodia, filmhuizen, bibliotheken en musea, is cultureel ondernemerschap duidelijk aanwezig. Dat is ook van groot belang, bijvoorbeeld om de effecten van de bezuinigingen op de organisaties (deels) te kunnen opvangen.

Share