Culturele instellingen

Culturele instellingen vervullen een belangrijke maatschappelijke behoefte en staan steeds meer in de belangstelling van de politiek en de samenleving. Bij organisaties in de culturele sector, zoals schouwburgen, kunstpodia, filmhuizen, bibliotheken en musea, is cultureel ondernemerschap duidelijk aanwezig. Dat is ook van groot belang, bijvoorbeeld om de effecten van de bezuinigingen op de organisaties (deels) te kunnen opvangen.

Culturele organisaties zijn door marktwerking genoodzaakt om de lat steeds hoger te leggen bij het realiseren van hun doelstellingen, bedrijfsmatig te werken, kosten te beheersen en aanvullende inkomsten te genereren. Bovendien zorgt de toenemende vraag naar transparantie ervoor dat culturele instellingen aan strengere regels op het gebied van verslaggeving moeten voldoen. En door de wijzigende regelgeving ten aanzien van arbeidsrecht en fiscale wetgeving neemt  de druk op culturele organisaties verder toe.

Uitdagingen

De specialisten van Mazars helpen u graag bij het creëren van kansen voor het cultureel ondernemerschap. Daarbij zijn wij uw kennispartner op de volgende gebieden:

 • Subsidies en prestatie afspraken: Culturele instellingen ontvangen steeds minder subsidie van de overheid en moeten aan steeds meer prestatie afspraken voldoen. Dat vraagt om de vertaling van uw toekomstvisie naar duidelijke operationele doelstellingen, een optimale inrichting van de bedrijfsprocessen en de tijdige aanwezigheid van goede sturings- en verantwoordingsinformatie. De specialisten van Mazars adviseren u over de optimale inrichting van processen en het genereren van management informatie als onderdeel van de dagelijkse operatie.
     
 • Informatie en automatisering: De IT-omgeving dient een verlengstuk te zijn van de operationele processen, de beheersing van de processen te waarborgen en tijdig de gewenste management informatie op te leveren. Wij adviseren u op een praktische manier over de kansen en risico’s van uw IT-systemen en de mogelijkheden om de inzet van IT te optimaliseren.
     
 • Governance en risico management: Instellingen met een publieke uitstraling moeten verantwoording afleggen over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en beheerst. De Code Cultural Governance biedt richtlijnen voor de manier waarop een culturele instelling bestuurd kan worden. Onderdeel van governance is het jaarlijks uitvoeren van het risico management proces, bij voorkeur als onderdeel van de planning en control cyclus. Wij kunnen u adviseren over de opzet en implementatie van het risico management proces.
     
 • Kostenbeheersing: Door de teruglopende subsidies is het van belang dat u uw kosten goed beheerst. De specialisten van Mazars helpen u uw processen omtrent budgettering en monitoring optimaal in te richten, zodat u uw kosten beter kunt beheersen.
     
 • Belastingplicht: Door teruglopende subsidies zijn culturele instellingen genoodzaakt om commerciële activiteiten te ontplooien. Mede door de aanstaande wetswijziging is een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting niet meer vanzelfsprekend en ontstaat ook vaker discussie over de afdracht van BTW over subsidies. De belastingadviseurs van Mazars helpen u uw organisatie en activiteiten zo optimaal mogelijk fiscaal en juridisch in te regelen. Zo voorkomt u eventuele fiscale naheffingen.
     
 • Culturele ANBI: Als culturele ANBI-instelling heeft u het recht om integraal belastingplicht te gebruiken. Maar wat houdt dit precies in en hoe kunt u dit optimaal benutten? Een ANBI status kan tot meer kansen en risico’s leiden. Onze specialisten adviseren u hier graag over.

Ervaringen van klanten

'Mazars snapt de specifieke  behoefte  van organisaties in de culturele sector, zoals de complexe financieringsstromen en diversiteit aan activiteiten. Hierdoor zijn ze in staat kritisch en scherp mee te denken over de financiële inrichting en verantwoording van dergelijke organisaties.' Lisette Mattaar, directeur Humanity House 

Onze aanpak

De specialisten van Mazars zijn uw klankbord. Zij bieden u inzicht in uw organisatie en met een kritische blik denken zij op alle fronten met u mee. Daarbij bundelen wij onze kennis en expertise op financieel, juridisch en fiscaal gebied, zodat wij al uw kansen en risico’s herkennen en u hierover kunnen adviseren. Wij verschuilen ons niet achter regels en begrippen. Met creatief en analytisch vermogen signaleren wij kansen voor uw organisatie en komen wij met onverwachte oplossingen.

Vrijwilligers

Nieuws

Share