Onderwijs

De onderwijssector is aan zeer snelle verandering onderhevig. Krimpregio’s, werkdruk, passend onderwijs en professionele ruimte zijn thema’s waar u vandaag de dag veelal mee te maken hebt. Bovendien worden vanuit de Rijksoverheid steeds meer taken gerekend tot de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen, zonder dat daarvoor direct ook de middelen beschikbaar worden gesteld. Dit vraagt van onderwijsorganisaties een beleidsmatig en bestuurlijk efficiënte organisatie.

Uitdagingen van de sector Onderwijs

Onderwijsinstellingen hebben met uiteenlopende uitdagingen te maken. Het gaat daarbij niet alleen over de risico’s voor uw organisatie, maar vooral ook over de kansen die u kunt en wilt benutten.

 • Lange termijn planning
  Beslissingen die u nu neemt, kunnen structurele gevolgen hebben voor de komende jaren. Het is daarom erg belangrijk dat u niet alleen voor de korte termijn plant, maar ook voor de lange termijn. Dit helpt u uw risico’s te managen en uw financiën te beheersen.
     
 • Krimpregio’s
  Niet alleen in de noordelijke en zuidelijke provincies, maar ook in de randstad krijgen onderwijsinstellingen met teruglopende leerlingaantallen te maken. Dit kan impact op uw organisatie hebben. Hoe gaat u met deze krimp om?
     
 • Verschuiving verantwoordelijkheden
  Onderwijsinstellingen worden meer zelf verantwoordelijk voor diverse zaken. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van het gebouw en het bieden van professionele ruimte. Dit kan enorme impact op uw organisatie en uw geldstromen hebben.
        
 • Passend onderwijs
  Iedere leerling moet passend onderwijs kunnen volgen. Ook uw instelling moet passend onderwijs voor uw (toekomstige) leerlingen beschikbaar maken. Hiervoor zult u de juiste kennis en expertise in huis moeten halen. Maar welke impact heeft dit op uw geldstromen?
     
 • Transparantie
  Uw stakeholders willen transparantie over uw werkzaamheden en prestaties. In uw verantwoording moet u onder andere een continuïteitsparagraaf opnemen, waarbij u ingaat op de toekomst.  
 • Aanbestedingen
  Voor uw aanbestedingen wilt u een inkoopbeleid dat niet alleen aan de regelgeving voldoet, maar dat ook binnen uw organisatie past. Hoe doet u dat?
    
 • Belastingplicht
  Per 1 januari 2016 zijn onderwijsinstellingen mogelijk belastingplichtig. Over welke zaken moet u belasting afdragen en hoe kunt u uw organisatie fiscaal optimaliseren?

De specialisten van Mazars staan altijd voor u klaar met uitgebreide vakkennis en expertise. Zij helpen u niet alleen bij het opstellen van uw jaarrekening, maar gaan de uitdagingen samen met u te lijf.

Het resultaat voor uw organisatie

De specialisten van Mazars hebben door de diverse klanten uitgebreide kennis en expertise van het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), hoger onderwijs (HO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Dankzij onze directe contacten met het Ministerie van OCW zijn wij altijd snel op de hoogte van de meest actuele wijzigingen in wet- en regelgeving. Zo kunnen wij u tijdig en op voorhand informeren over de uitdagingen en risico’s en komt u niet voor onnodige verrassingen te staan.

Share