Overheidsinstellingen

Als (lokale) overheidsinstelling heeft u een maatschappelijke rol in de samenleving te vervullen. Steeds meer taken verschuiven van Rijksoverheid naar lokale overheden. Daarbij krijgen lokale overheden steeds meer een regierol; ze kunnen het niet meer alleen, zoeken allerlei vormen van samenwerking met andere partners en nemen hierin de regie. Bovendien is transparantie erg belangrijk en moet u meer en meer verantwoording afleggen aan diverse groepen stakeholders. U wilt zich volledig richten op uw maatschappelijke rol, waardoor de fiscale en financiële uitdagingen mogelijk niet de juiste aandacht krijgen.

Uitdagingen voor (lokale) overheidsinstellingen

De fiscale en financiële uitdagingen voor (lokale) overheidsinstellingen betreffen onder andere:

 • Meer verantwoordelijkheden: Taken verschuiven van Rijksoverheid naar lokale overheden. U bent bijvoorbeeld nu ook verantwoordelijk voor de extra zorg, sociale werkvoorzieningen en jeugdzorg (decentralisaties sociaal domein). Hierdoor krijgt u met fiscale en financiële vraagstukken te maken waar u goed op voorbereid wilt zijn.
     
 • Samenwerkingsverbanden: Door kostenefficiency en professionalisering ontstaan steeds meer samenwerkingen tussen (lokale) overheidsinstellingen. Niet alleen tussen gemeenten (gemeenschappelijke regelingen), maar ook met waterschappen, provincies, veiligheidsregio’s (brandweer), openbare lichamen en de GGD. Als u activiteiten aan andere partners overlaat, houdt u vaak wel de verantwoordelijkheid. Maar wat is de meest optimale manier van samenwerken? En welke impact heeft dit op uw (financiële) processen, (onderlinge) informatievoorziening en de controletoren? Onze specialisten beschikken over ruime ervaring met controle en (natuurlijk) advies van bovengenoemde (lokale) overheidsinstellingen en onderhouden relaties met relevante sectorpartijen (onder andere VNG, NBA, BZK). Zij zetten deze ervaring en expertise graag praktisch in. 
 • Verslaggeving: Uw verslagen, begrotingen en jaarrekeningen moeten aan steeds strengere eisen voldoen, mede door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De BBV is ook continu in beweging. Daarnaast stelt de Wet Normering Topinkomens eisen aan uw verslaggeving. Voldoet uw verslaggeving aan deze eisen? 
 • Informatietechnologie: Veel (lokale) overheidsinstellingen zijn in toenemende mate afhankelijk van IT-systemen. Legt u persoonsgegevens vast? Of gebruikt u systemen van derden waarmee u persoonsgegevens verwerkt? Dan heeft de aankomende Europese Privacy-verordening van de Europese Unie impact op uw bedrijfsvoering. Onze specialisten zijn onder meer in staat om tal van opdrachten uit te voeren op het terrein van assurance of certificering (onder andere Third Party Memo rapport, ISAE 3402-rapportage, Privacy Impact Assessment, DigiD-assessment).
 • Vennootschapsbelasting: Het is raadzaam voor die tijd na te gaan of u belastingplichtig bent of dat u van VPB vrijgesteld kunt worden. Zijn uw VPB plichtige activiteiten optimaal gestructureerd, waardoor de belastinglast zo laag mogelijk is? Of kunt u gebruik maken van een vrijstelling die specifiek voor overheidsinstellingen in de wet worden opgenomen? Hoe ziet uw fiscale openingsbalans per 1 januari 2016 er uit?
   
 • Werkkostenregeling: Elke instelling valt onder de werkkostenregeling (WKR). Heeft u de WKR al juist geïmplementeerd? En benut u de kansen die de WKR u biedt optimaal? Onze specialisten maken uw organisatie WKR-proof. Bovendien ondersteunen zij u bij alle loonheffingen gerelateerde vraagstukken, zoals de fiscale gevolgen van het toepassen van een generatiepact.
      
 • Btw: De wet- en regelgeving omtrent btw is zeer complex voor (lokale) overheidsinstellingen, Met name bij subsidies en samenwerkingsverbanden krijgt u met complexe regels te maken. Onze specialisten helpen u een mogelijke naheffing te voorkomen en uw kansen te benutten.   

De specialisten van Mazars gaan deze en andere uitdagingen samen met u te lijf, zodat u de risico’s kunt beperken en kansen optimaal kunt benutten.

Onze aanpak

Onze specialisten beschikken over de juiste vak- en sectorkennis en expertise. Zo bestaat ons team voor de sector (lokale) overheidsinstellingen uit accountants, fiscalisten en IT specialisten. Zij verstaan hun vak en zijn bekend met de fiscale en financiële vraagstukken waar u als (lokale) overheidsinstelling mee te maken krijgt. Met een proactieve en oplossingsgerichte aanpak krijgt u concrete en praktische voorbeelden waarmee u uw beleid de juiste invulling kunt geven.

Wnt

Wnra

Share