Welzijn en maatschappelijke dienstverleners

Organisaties en instellingen die actief zijn in de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving. U wilt uw bestaansrecht daarom behouden. Maar mede door decentralisaties, aanbestedingen en teruglopende subsidies van (lokale) overheidsinstellingen wordt dat steeds lastiger. Hoe kunt u uw organisatie zodanig inrichten en optimaliseren zodat u uw activiteiten kunt voortzetten? De specialisten van Mazars zijn bekend met uw uitdagingen en helpen u graag.

Uitdagingen binnen de sector welzijn

Welzijnsinstellingen en maatschappelijke dienstverleners krijgen met grote uitdagingen te maken op strategisch, financieel, fiscaal en juridisch vlak. De ‘wet maatschappelijke ondersteuning’ (WMO) zorgt voor herverdeling en decentralisatie van taken. U wilt niet alleen uw risico’s beperken, maar ook uw kansen optimaal benutten. De sector vraagt om innovatie en ondernemerschap.

 • Subsidies: Veel instellingen ontvangen subsidies of komen hier voor in aanmerking. De subsidieregelgeving is divers en specifiek. Het is voor instellingen ook steeds lastiger om voor subsidies in aanmerking te komen, mogelijk door onvoldoende kennis van de mogelijkheden of door het ontbreken van capaciteit om de aanvraag in te dienen. Door een juiste kostprijs op te stellen, vergroot u de kans dat u voor een subsidie in aanmerking komt.
 • Afrekening subsidies: Wanneer u subsidies ontvangt, moet u verantwoording afleggen over uw prestaties. Op basis van deze prestaties wordt bepaald of u verdere subsidies ontvangt. In de subsidievoorwaarden staan veelal uitgebreide en soms onduidelijke voorschriften . Door op voorhand uw prestaties goed af te bakenen en in te regelen, komt u niet voor onnodige verrassingen te staan. Wij helpen u graag bij het opstellen van een passende begroting en het indienen van een subsidieaanvraag.
   
 • Samenwerkingen: Door de terugloop van subsidies, gaan instellingen meer samenwerken en op zoek naar strategische partners. U wilt optimaal met uw partner(s) kunnen samenwerken. Daarbij moet u zich realiseren dat als u activiteiten aan andere partners overlaat, u vaak wel de verantwoordelijkheid houdt. Welke impact heeft dit op uw financiële, fiscale en juridische processen?
     
 • Belastingplichtig: Subsidies en andere activiteiten worden steeds vaker aangemerkt als commerciële middelen. Nieuwe activiteiten kunnen door de Belastingdienst als mogelijk belast voor btw en vennootschapsbelasting worden aangemerkt. Weet u of u belastingplichtig bent? En wat kunt u doen om uw activiteiten fiscaal te optimaliseren?
     
 • Wet normering topinkomens (WNT): Volgens de ‘wet normering topinkomens’ moet het salaris van uw directie en bestuur aan bepaalde normen voldoen. Voldoet u niet aan deze normen, dan moet het bedrag dat te veel is uitgekeerd teruggevorderd worden. Laat de inkomens van uw directie en bestuur daarom tijdig controleren.
     
 • Governance: Als maatschappelijk dienstverlener dient u verantwoording af te leggen aan de maatschappij. Er worden hogere eisen gesteld en risicomanagement, goed bestuur en toezicht worden steeds belangrijker. Heeft u richtlijnen met betrekking tot de verantwoordelijkheid van het hoogste management voor de realisatie van de strategie en de samenhangende risico's? Wij kunnen u hierbij helpen.
 • Jaarrekeningcontrole: U moet niet alleen verantwoording afleggen aan de maatschappij, maar ook aan uw subsidieverstrekker. Heeft u de kennis en expertise voor een effectieve en efficiënte controle in huis? Mazars kan de jaarrekening en interimcontroles voor maatschappelijke instellingen uitvoeren.
 • IT: Vaak kan IT de sleutel zijn bij het verkrijgen van extra inzicht in de huidige prestaties. IT wordt meer en meer een kritische succesfactor; het kan leiden tot kostenverlaging en betere prestatiemeting. Mazars kan u helpen uw IT strategie te bepalen.

Flexibel en behulpzaam

De specialisten van Mazars staan voor u klaar. Met hun kennis en expertise weten zij met welke risico’s en kansen u te maken krijgt. Dankzij de flexibele en proactieve aanpak, kunnen zij ervoor zorgen dat u uw deadlines behaalt en uw subsidies behoudt.

Share