Tips Estate Planning

Voor Mazars is estate planning altijd maatwerk. Vanuit een integrale benadering houden wij zicht op de voor u relevante financiële partijen, fiscale structuren, internationale vraagstukken en voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Als ondernemer in de Transport & Logistiek sector wilt u graag dat uw vermogen goed gestructureerd is, zowel zakelijk als privé. Door middel van de onderstaande tips bieden wij u de eerste handvatten om na te denken over optimale fiscale en juridisch keuzes wat betreft uw vermogen.

6 tips voor het structureren van uw zakelijk en privé vermogen:

 1. Laat een levenstestament opstellen voor het geval u op enig moment niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. Hierin wijst u een gevolmachtigde aan die uw financiële privé positie en zakelijke aangelegenheden behartigt. Dit kan voor uw privé- en zakelijke belangen dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.
   
 2. Is het wegens omstandigheden voor u als directeur niet meer mogelijk uw functie uit te oefenen? Zorg dan dat de eventuele benoeming van het opvolgend bestuur in de statuten van de vennootschap worden vastgelegd onder het begrip belet en ontstentenis.
   
 3. Heeft u de bedrijfsopvolging van uw onderneming al vastgelegd in uw testament? U kunt hierin regelen dat de aandelen toekomen aan de beoogd bedrijfsopvolger middels een ondernemingslegaat.
   
 4. Trouwt u of bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden waarin een verrekenbeding is opgenomen? Dan is het belangrijk om te laten beoordelen of dit verrekenbeding niet in de weg staat van een goede toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de Successiewet en de Inkomstenbelasting. Dit kan u namelijk aanzienlijk schelen bij het overdragen van uw onderneming.
   
 5. Is er in uw huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding opgenomen? Zo ja, dan is het belangrijk deze verplichtingen (jaarlijks) na te komen. Dit zou veel problemen voorkomen bij een eventuele echtscheiding.
   
 6. Denkt u na over schenken tijdens leven? Dit jaar is het onder voorwaarden mogelijk een grote schenking te doen ten behoeve van een eigen woning. Wij informeren u hier graag over.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe Mazars u kan helpen op het gebied van Estate Planning? Neem dan contact op met Bianca de Kroon, estate planner & belastingadviseur, per e-mail  of telefoon: 088 277 10 10.

Transport & Logistiek Actueel

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen de sector Transport & Logistiek? Meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief Transport & Logistiek Actueel.

Aanmelden Transport & Logistiek Actueel »

Bekijk meer tips

Onze Expertise

Estate Planning_Story

Estate Planning

As a high-net-worth individual and/or entrepreneur, you want to be sure your capital is properly...

Want to know more?

Onze Sector:

Transport en Logistiek - Mazars _ Page.jpg

Transport & Logistics

The transport and logistics sector has a place in a broad range of businesses including transporters, shippers, intermediaries and service providers. However, in spite of this diversity, there are clearly common developments and challenges. Mazars helps companies to tackle these challenges by combining specific experience, expertise, and (International) contacts within our Transport & Logistics sector group.