Controleverklaring 2016: transparant over de controle

24 oktober 2016 - Voor de controle van jaarrekeningen 2016 wordt een nieuwe versie van de controleverklaring voorgeschreven. Nieuw van opzet, indeling en bewoording. Omdat de wijzigingen omvangrijk zijn, wordt in deze uitgave van AVTR uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe controleverklaring.

Helemaal nieuw is de controleverklaring overigens niet. De wijzigingen die in de controlestandaarden worden doorgevoerd zijn in belangrijke mate al toegepast in de uitgebreide controleverklaring die met ingang van het boekjaar 2014 wordt afgegeven bij jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang (‘OOB’). Dit is gebaseerd op een – tijdelijke – (Nederlandse) Controlestandaard 702N (‘Aanvullingen met betrekking tot het rapporteren bij een volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden bij een organisatie van openbaar belang’). Gelet op het beperkte aantal OOB’s in Nederland zullen veel accountants daarom nog geen of weinig ervaring met de nieuwe controleverklaring hebben opgedaan.

Download het PDF-bestand

Dit artikel beperkt zich overigens tot een aantal belangrijke wijzigingen en bevat geen volledig overzicht van de hierna genoemde Standaarden. Download het PDF-bestand voor meer informatie:

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail (anton.dieleman@mazars.nl ) of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Want to know more?

Onze Expertise

Accountancy

Your company must be and remain in top form, both legally and financially. But how do you achieve that? By opting for an objective business and risk analysis by an accountant that is fully familiar with your sector, you create a solid basis for your plans. You will pass any audit with flying colours, allowing you to fully focus on your business.