De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving

september 2012 - Johan Zuiderwijk: De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving.

Op 5 oktober 2011 verdedigde Mascha Hoogeveen aan de Tilburg University haar proefschrift met bovengenoemde titel. De hierin onderzochte probleemstelling luidt als volgt:

"Voldoet de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving die van toepassing is bij een bedrijfsoverdracht van de ene natuurlijke persoon aan de andere aan de zes kwaliteitseisen die in de nota Zicht op wetgeving aan wetgeving worden gesteld, en zo niet, welke maatregelen kunnen dan worden genomen zodat zij daaraan wel voldoet?"

Lees meer over dit artikel van Johan Zuiderwijk, september 2012:

Want to know more?