Whitepaper: De AVG en de gevolgen voor organisaties

6 februari 2018 - Onze samenleving en economie zijn de afgelopen decennia sterk gedigitaliseerd. Dit brengt ongekende mogelijkheden voor mens, maatschappij en bedrijven en overheden. De digitalisering kent naast positieve kanten ook keerzijden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is door het Europees Parlement aangenomen op 6 april 2016 en heeft directe werking in de lidstaten van de Europese Unie. De lidstaten moeten uiterlijk 25 mei 2018 de verordening hebben ingevoerd.

Download "De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de gevolgen voor organisaties"

Dit whitepaper geeft een overzicht van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor organisaties en de maatregelen die zoal getroffen moeten of kunnen worden om aan de AVG te voldoen. Onderwerpen uit de AVG zijn in dit paper geordend op basis van de privacy principes zoals gedefinieerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Neem dan contact op met Jan Matto per e-mail  of per telefoon: +31 (0)88 277 13 99. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

GDPR Checker

Privacybescherming