Onmogelijkheid om jaarrekening vast te stellen zonder Overige gegevens?

Per 1 november 2015 is de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening in werking getreden. Deze wet regelt de aanpassing van (met name) de bepalingen in Titel 9 van Boek 2 BW naar aanleiding van de EU-jaarrekeningrichtlijn. Belangrijke doelstelling van de EU- jaarrekeningrichtlijn, en in navolging daarvan de aanpassing van Titel 9, was het jaarrekeningenrecht te moderniseren, te vereenvoudigen, verder te harmoniseren en de administratieve lasten te verlichten. Eén van de vereenvoudigingen betreft het vervallen van de verplichting voor kleine (en micro-)rechtspersonen om aan de jaarrekening de Overige gegevens toe te voegen.

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Onmogelijkheid om jaarrekening vast te stellen zonder Overige gegevens?' van Anton Dieleman is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht. Dit artikel gaat in op de (juridische) onmogelijkheid om een jaarrekening vast te stellen als gebruik wordt gemaakt van de wettelijke mogelijkheid (voor kleine rechtspersonen) om geen Overige Gegevens aan de jaarrekening toe te voegen. Download het PDF-bestand voor meer informatie:

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Want to know more?

Onze Expertise

Accountancy

Your company must be and remain in top form, both legally and financially. But how do you achieve that? By opting for an objective business and risk analysis by an accountant that is fully familiar with your sector, you create a solid basis for your plans. You will pass any audit with flying colours, allowing you to fully focus on your business.