Micro-rechtspersoon en vaktechnische uitdagingen

Sinds 1 november 2015 kennen we in het Nederlandse jaarrekeningrecht de zogenaamde micro-rechtspersoon. Deze variant van de jaarrekening is in Titel 9 van Boek 2 opgenomen als gevolg van de implementatie van de EU-jaarrekeningrichtlijn (Staatsblad 2015, nr. 349 en 350). Hiervoor is in Titel 9 een afzonderlijk artikel opgenomen dat de jaarrekening van een micro-rechtspersoon regelt: art. 2:395a BW. In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (verder ‘Richtlijnen’) is hiervoor inmiddels ook een afzonderlijk hoofdstuk beschikbaar (M1).

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Micro-rechtspersoon en vaktechnische uitdagingen' van Anton Dieleman is gepubliceerd in het Accountantsmagazine (uitgave van NOVAK). Download het PDF-bestand voor meer informatie:

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Want to know more?

Onze Expertise

Accountancy

Your company must be and remain in top form, both legally and financially. But how do you achieve that? By opting for an objective business and risk analysis by an accountant that is fully familiar with your sector, you create a solid basis for your plans. You will pass any audit with flying colours, allowing you to fully focus on your business.