Weerstandsvermogen in kaart brengen met risicomanagement

Als accountantsorganisatie actief binnen de sector Belangenorganisaties krijgen wij regelmatig de vraag wat de gewenste omvang van het eigen vermogen dient te zijn. Helaas kunnen ook wij geen eenduidige norm uit onze mouw schudden. Wel kunnen wij verenigingen begeleiden bij het proces om te komen tot een gefundeerde onderbouwing van de gewenste omvang van het eigen vermogen.

 

In de praktijk zien we (een combinatie van) diverse methoden

Uiteraard willen de leden van een vereniging een zo hoog mogelijk nut in termen van belangenbehartiging en collectieve dienstverlening ontvangen voor de door hen betaalde contributies. Maar wat dit betekent voor de vermogensomvang en ­‐structuur van verenigingen wordt inde (internationale) literatuur nauwelijks besproken. De vereniging staat er als het ware zelf voor om een methode te verzinnen. In de praktijk zien we (een combinatie van) verschillende methoden.
 
 

Download het PDF-bestand

Wij hopen met dit artikel tenminste het belang van risicomanagement te hebben aangetoond en de benodigde ingrediënten te hebben aangereikt voor het kunnen schrijven van een ‘weerstandsparagraaf’ als onderbouwing voor de gewenste omvang van het eigen vermogen.

Want to know more?

Onze expertise