Wettelijke reserve deelneming en beperking om over resultaat te beschikken

Deelnemingen waarin de deelnemende rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid worden (afgezien van uitzonderingen) gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. Voor de niet-uitgekeerde (c.q. niet-gerealiseerde) resultaten van dergelijke deelnemingen moet de deelnemende rechtspersoon op grond van art 2:389 lid 6 BW een wettelijke reserve vormen.

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Wettelijke reserve deelneming en beperking om over resultaat te beschikken' van Anton Dieleman is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Accountancy Vaktechniek en Tuchtrecht. Het artikel gaat in op de vraag hoe moet worden omgegaan met de wettelijke reserve deelneming als de holding uitkering van resultaten alleen kan bewerkstelligen door het verstrekken van zekerheid. Download het PDF-bestand voor meer informatie:

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder. 

Want to know more?

Onze Expertise

Accountancy

Your company must be and remain in top form, both legally and financially. But how do you achieve that? By opting for an objective business and risk analysis by an accountant that is fully familiar with your sector, you create a solid basis for your plans. You will pass any audit with flying colours, allowing you to fully focus on your business.