Events

Modern-day society expects you to be highly versatile. You ought to be an all-rounder and as a result your focus is not always where it needs to be. This can make it difficult to keep yourself informed of current developments and new insights into your field of expertise. Mazars University is the training and knowledge institute for your development. Through our events, we aim at professionals in different professions from a variety of sectors. By responding to the current themes within your field of expertise, we keep you informed as well as serve as a source for new ideas. Be inspired!

Workshop: Verzuimmanagement: de basis en de verdieping

Workshop Verzuim Story.jpg
SEPTEMBER/OKTOBER 2019 - Als u te maken krijgt met een zieke werknemer, moet u van alles regelen. Er is wet- en regelgeving waarmee u rekening moet houden. Hoe gaat u daarmee om? Hoe zorgt u voor effectieve verzuimbegeleiding? Wat zijn de mogelijkheden om uw verzuim te beperken en waar mogelijk zelfs te voorkomen? Tijdens deze workshop krijgt u concrete handvatten om het verzuim binnen uw onderneming zo goed mogelijk te managen.

Read more

Mazars International Tax Conference 2019

ITC2019_1086x202
3 OCTOBER 2019 - We are delighted to be hosting the Mazars Annual International Tax Conference on 3 October 2019, kindly supported by King’s College London.

Read more

Seminar: De Wet arbeidsmarkt in balans en arbeidsrechtelijke actualiteiten

191001 - Wab_page.png
OKTOBER 2019 - De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) treedt per 1 januari 2020 in werking. De doelstelling is om vaste dienstverbanden aantrekkelijker te maken voor werkgevers en flexibele contracten duurder. Verder dient deze wet om de knelpunten uit de huidige arbeidswetgeving (de 'WWZ') weg te nemen.

Read more

Driedelige Masterclass 'Bedrijfsovername' 2019

Masterclass 2019  - page_new.jpg
START 2 OKTOBER 2019 - Bij het kopen of verkopen van een onderneming komt veel kijken. Van waardebepaling en onderhandelingen tot de uiteindelijke overeenkomst. Kortom: er moet veel geregeld worden. Daarnaast komt er in veel gevallen ook emotie bij kijken. Het is een proces dat over het algemeen meerdere jaren in beslag neemt. Meld u aan voor de driedelige Masterclass ‘Bedrijfsovername’ en krijg inzicht in het aan- en verkoopproces.

Read more

Workshop: Arbeidsrecht voor HR

HR Arbeidsrecht - story.jpg
OKTOBER 2019 - Wilt u graag een verbreding aanbrengen in uw HR-kennis door een introductie in het arbeidsrecht? Of wilt u graag handvatten om op arbeidsrechtelijk gebied meer toegevoegde waarde te kunnen leveren aan uw organisatie? Meld u dan aan voor onze interactieve workshop Arbeidsrecht voor HR.

Read more

Kennissessie: Vernieuwing van uw IT-omgeving: hoe doet u dat en waar moet u op letten?

191010 _ Vernieuwing IT_page2.png
10 OKTOBER 2019 - De mogelijkheden en toepassingen van nieuwe technologie en de risico’s die daarbij horen zijn voor veel organisaties van groot belang. De mate waarin digitalisering wordt omarmd gaat steeds meer het verschil maken. Oude systemen voldoen vaak niet meer, de keuze voor nieuwe technologie is daarom zeer relevant. Maar op welk moment vervangen en wat is een goede keuze? Hoe doet u dat? Hoe houdt u grip op IT-providers, cloudtoepassingen en met welke (cyber-)risico’s moet u rekening houden?

Read more

Kennissessie: Belangenorganisaties in control

Belangenorganisaties_page.png
15 OKTOBER 2019 - Het landschap van belangenorganisaties verandert. De ene generatie is de andere niet en nieuwe generaties brengen nieuwe inzichten mee. Ledenaantallen bij verenigingen lopen terug in een land waar het verenigingsleven altijd belangrijk is geweest. U moet als belangenorganisatie voortdurend aandacht hebben voor hoe u waardevol kunt zijn en blijven voor uw leden en de maatschappij. Wij nodigen u daarom graag uit voor de kennissessie ‘Belangenorganisaties in control’ op de inspirerende locatie van het Nationaal Sport Centrum Papendal in Arnhem.

Read more

Masterclass ‘Bedrijfsovername voor intermediairs’

Masterclass Intermediars _ page.png
16 OKTOBER 2019 - Bij het kopen of verkopen van een onderneming komt veel kijken. Van het verzamelen van informatie tot de marktbenadering en van onderhandelingen tot de uiteindelijke overeenkomst. Kortom: er moet veel geregeld worden. Om u als adviseur inzicht te geven in de meest relevante aspecten die een rol spelen bij een aan- en verkoopproces organiseren wij een speciale editie van Masterclass ‘Bedrijfsovername’: de Masterclass ‘Bedrijfsovername voor Intermediairs’.

Read more

Workshop: IFRS update

191030 - IFRS_page.png
30 OCTOBER 2019 - IFRS standards continue to develop rapidly. Monitoring IFRS developments and analysing the impact on your financial statements can be challenging. IFRS presents challenges, but can also provide opportunities in an international context. We will update you on the most recent developments during the 'IFRS Update’ workshop on 30 October.

Read more

Want to know more?

Mazars University

Permanent Education_Mazars

Mazars University

Ranging from In-Company courses and workshops to seminars and inspiration sessions, Mazars University offers you an array of options to widen your knowledge and create opportunities.

Sign up for our newsletter

Nieuwsbrieven

Waarde creëren door kennis te delen; dat is waar Mazars voor staat. Wij brengen u niet alleen op de hoogte, maar ook op nieuwe ideeën. Met onze nieuwsbrieven delen onze specialisten graag hun kennis met u.