Events

Modern-day society expects you to be highly versatile. You ought to be an all-rounder and as a result your focus is not always where it needs to be. This can make it difficult to keep yourself informed of current developments and new insights into your field of expertise. Mazars University is the training and knowledge institute for your development. Through our events, we aim at professionals in different professions from a variety of sectors. By responding to the current themes within your field of expertise, we keep you informed as well as serve as a source for new ideas. Be inspired!

Masterclass ‘Bedrijfsovername voor intermediairs’

Masterclass Intermediars _ page.png
18 MAART 2020 - Bij het kopen of verkopen van een onderneming komt veel kijken. Van het verzamelen van informatie tot de marktbenadering en van onderhandelingen tot de uiteindelijke overeenkomst. Kortom: er moet veel geregeld worden. Om u als adviseur inzicht te geven in de meest relevante aspecten die een rol spelen bij een aan- en verkoopproces organiseren wij een speciale editie van Masterclass ‘Bedrijfsovername’: de Masterclass ‘Bedrijfsovername voor Intermediairs’.

Read more

Seminar: Buitenlandse arbeidskrachten

Buitenlandse arbeidskrachten_page.jpg
18 MAART 2020 – Het werken met buitenlandse arbeidskrachten (werknemers en zzp’ers) wordt (nog) complexer. Met ingang van 1 maart 2020 wordt er een meldplicht voor buitenlandse arbeidskrachten geïntroduceerd en uiterlijk 30 juli 2020 dient de herziene Detacheringsrichtlijn in de Nederlandse wetgeving te zijn geïmplementeerd. Deze wetswijzigingen hebben gevolgen voor alle partijen die werken met buitenlandse arbeidskrachten. Wilt u weten wat de impact is voor uw organisatie? Meld u dan kosteloos aan voor dit seminar!

Read more

Kennissessie Malware onder controle: preventie, detectie herstel en audit

Malware_page.jpg
7 APRIL 2020 - Organisaties zijn steeds vaker slachtoffer van malware-aanvallen. De frequentie van deze aanvallen neemt toe en de gevolgen zijn steeds groter. Bent u zich bewust van de risico’s en weet u hoe u deze kunt beheersen? In deze kennissessie gaan praktijkspecialisten in op de vraag hoe u “in control” komt op het gebied van malware.

Read more

Kennissessie: interne beheersing in de public sector

interne beheersing_page.jpg
9 APRIL 2020 - Naar het voorbeeld van de Corporate Governance Code, is ook in verschillende codes voor goed bestuur in de publieke sector opgenomen dat bestuurders en toezichthouders expliciet aandacht moeten schenken aan een 'integere cultuur', 'soft controls' en 'risicomanagement'. Maar wat houdt dit precies in en hoe geeft u dit praktisch vorm binnen uw organisatie? Wij helpen u daarom graag op weg tijdens onze kennissessie op 9 april 2020.

Read more

Masterclass: Aandelengerelateerd belonen

Aandelen gerelateerd belonen_page.jpg
16 APRIL 2020 - Steeds vaker zetten ondernemingen werknemersparticipatieregelingen in als stimulans om werknemers actief bij de onderneming te betrekken. Om u inzicht te geven in de meest relevante aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een werknemersparticipatieregeling organiseren wij de masterclass: ‘Aandelengerelateerd belonen’.

Read more

Kennissessie: Cybersecurity en compliancy

IT TMT2_page.jpg
16 APRIL 2020 – Nu organisaties steeds meer digitaal met elkaar zijn verbonden, is cybersecurity een maatschappelijk thema geworden. Wij zien dat wet- en regelgeving omtrent cybersecurity steeds verder wordt aangescherpt. Ook de toezichthouders beginnen zich hierin meer en meer te manifesteren. Daarnaast is het gebruik en de afhankelijkheid van IT-middelen van derde partijen flink toegenomen de laatste jaren. De vraag die hierbij steeds belangrijker wordt: bent u als organisatie in control? En hoe neemt u hierin uw verantwoordelijkheid en toont u dit aan?

Read more

Kennissessie: Financials voor non-financials in de Not-for-Profit sector

Finance for non-financials_def_page.jpg
9 JUNI 2020 - Kennis van finance is belangrijk binnen stichtingen en verenigingen en zou niet alleen bij de controller of manager bedrijfsvoering moeten liggen. Het is voor bestuurders en directieleden van belang om voldoende financiële kennis te hebben die nodig is voor uw functie. Relevante vragen daarbij zijn: ‘Hoe verhouden budgetten, begrotingen, updates, outlooks, jaarrekeningen, jaarverslagen en managementinformatie zich tot elkaar?’ en ‘Wat is financieel écht van belang bij uw organisatie en hoe komt u aan deze informatie?’. De ervaring leert dat het omgaan met Finance veel vraagt voor niet financieel geschoolde bestuurders en directieleden.

Read more

Driedelige Masterclass 'Bedrijfsovername' 2020

Masterclass 2019 - page_new.jpg
START SEPTEMBER 2020 - Bij het kopen of verkopen van een onderneming komt veel kijken. Van waardebepaling en onderhandelingen tot de uiteindelijke overeenkomst. Kortom: er moet veel geregeld worden. Daarnaast komt er in veel gevallen ook emotie bij kijken. Het is een proces dat over het algemeen meerdere jaren in beslag neemt. Meld u aan voor de driedelige Masterclass ‘Bedrijfsovername’ en krijg inzicht in het aan- en verkoopproces.

Read more

Kennissessie: Purchase Price Allocation

200929 - PPA_page.png
29 SEPTEMBER 2020 - Heeft u recent een bedrijf gekocht of bent u van plan binnenkort een bedrijf te kopen? Moet er een Purchase Price Allocation (PPA) uitgevoerd worden om uw aankoop op de juiste manier te verwerken in de jaarrekening? Tijdens deze kennissessie geven wij u inzicht in de complexiteit van PPA’s.

Read more

Want to know more?

Mazars University

Permanent Education_Mazars

Mazars University

Ranging from In-Company courses and workshops to seminars and inspiration sessions, Mazars University offers you an array of options to widen your knowledge and create opportunities.

Sign up for our newsletter

Nieuwsbrieven

Waarde creëren door kennis te delen; dat is waar Mazars voor staat. Wij brengen u niet alleen op de hoogte, maar ook op nieuwe ideeën. Met onze nieuwsbrieven delen onze specialisten graag hun kennis met u.