Bijeenkomst: Risicomanagement voor Culturele organisaties

10 DECEMBER 2019 - Cultureel ondernemen kan niet zonder het nemen van risico. Heeft u voldoende inzicht in de risico’s voor uw culturele organisatie? En hoe verhoudt dit zich tot de Governance Code Cultuur 2019? Meld u nu aan voor deze inspiratiesessie van Mazars en Cultuur+Ondernemen op 10 december in de LocHal Tilburg.

U KUNT ZICH NIET MEER AANMELDEN VOOR DIT EVENT.

De nieuwe Governance Code Cultuur vraagt van toezichthouders dat zij de directeur-bestuurder ruimte geven voor ondernemerschap om kansen te benutten. Maar bij ondernemende beleidskeuzes horen ook risico’s. Goed toezichthouden betekent dat je de bestuurder uitnodigt tot een open gesprek over wat acceptabele risico’s zijn voor de organisatie. Als bestuurder heb je hier zelf een belangrijke rol in, onder andere door een goede informatievoorziening naar de raad van toezicht en door tijdig dilemma’s te delen. Mazars en Cultuur+Ondernemen organiseren op 10 december een inspiratiesessie waar wij ingaan op het nut en belang van risicomanagement voor goed bestuur.
Deze sessie is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders, en stafmedewerkers van culturele organisaties.

Over de sprekers

Patrick Broekema (adviseur Governance bij Cultuur+Ondernemen) geeft een toelichting op de belangrijkste thema’s uit de Governance Code Cultuur 2019 en wat er vanuit de Code verwacht wordt ten aanzien van het omgaan met risico's.

Aansluitend vertellen Mazars consultants, Arnoud Ellenbroek en Adriaan van Maurik wat risicomanagement is, waarom dit van waarde is en hoe dit praktisch vorm kan krijgen binnen uw organisatie. Zij bespreken hierbij een denkmodel van Harvard-professor Robert Simons dat inzicht geeft in hoe het risicomanagement zich verhoudt tot organisatiewaarden, strategische doelen en leren.

Datum & locatie

Dinsdag 10 december 2019
14.00 – 18.00 uur
Bibliotheek Midden Brabant, locatie LocHal, Tilburg

Onze focus

Cultuur - Mazars _ Page.jpg

Culture

Cultural institutions fulfill an important social need and are increasingly taking centre stage in politics and society. Cultural entrepreneurship is clearly present in cultural sector organisations, such as theatres, art venues and museums. The market mechanism is forcing cultural institutions to raise the bar ever higher in achieving their objectives, working on a commercial basis, controlling costs and generating additional income. Mazars’ specialists will be happy to advise you about this.

Onze diensten

Meer informatie?