Event archive

Mazars University provides you with knowledge and experience you can build on. We use workshops and seminars to convert that knowledge into opportunities, in partnership with you.

Thanks to the expertise of our specialists, you can maintain your knowledge level in an efficient and inspiring way. Not only do they keep you informed of the latest developments in your field of expertise, they also serve as a source for new ideas. Be inspired and view our range of events.

Our events are only available in Dutch. 

Seminar: Fiscaal in control voor culturele organisaties

Seminar Fiscaal in control culturele organisaties _ Page.png
Elke organisatie heeft te maken met belastingwetgeving. Ook culturele organisaties hebben hier in meerdere of mindere mate mee te maken. Bent u op de hoogte van de laatste wijzigingen op het gebied van de loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting? Wat betekent het inzetten van vrijwilligers voor de loon- of vennootschapsbelasting? En welke btw gevolgen heeft het uitlenen van personeel? Hoe verhouden de verschillende belastingwetten zich tot elkaar? Wij nodigen u graag uit voor een kosteloos seminar ‘Fiscaal in control’ op de inspirerende locatie van het EYE Filmmuseum in Amsterdam.

Read more

Bijeenkomst: Risicomanagement voor Culturele organisaties

cultuur+ondernemen_page.jpg
Cultureel ondernemen kan niet zonder het nemen van risico. Heeft u voldoende inzicht in de risico’s voor uw culturele organisatie? En hoe verhoudt dit zich tot de Governance Code Cultuur 2019? Meld u nu aan voor deze inspiratiesessie van Mazars en Cultuur+Ondernemen in de LocHal Tilburg.
De nieuwe Governance Code Cultuur vraagt van toezichthouders dat zij de directeur-bestuurder ruimte geven voor ondernemerschap om kansen te benutten. Maar bij ondernemende beleidskeuzes horen ook risico’s. Goed toezichthouden betekent dat je de bestuurder uitnodigt tot een open gesprek over wat acceptabele risico’s zijn voor de organisatie. Als bestuurder heb je hier zelf een belangrijke rol in, onder andere door een goede informatievoorziening naar de raad van toezicht en door tijdig dilemma’s te delen. Mazars en Cultuur+Ondernemen organiseren op 10 december een inspiratiesessie waar wij ingaan op het nut en belang van risicomanagement voor goed bestuur.
Deze sessie is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders, en stafmedewerkers van culturele organisaties.

Read more

Workshop: HR-basiskennis en -kunde

HR Basics - page.jpg
Zou u graag meer kennis willen hebben over de diverse HR-componenten in een jaarcyclus? Wilt u meer handvatten om de personeelsadministratie en het contractbeheer conform wet- en regelgeving in te richten? In onze workshop HR-basiskennis en –kunde brengen wij u op de hoogte van de basiskennis en –kunde van het HR-vak om dit goed te kunnen uitoefenen in een professionele organisatie.

Read more

Voorlichtingsbijeenkomst: Ingrijpende hervorming btw-stelsel

btw_page_72.jpg
Als gevolg van het “Action Plan on VAT” van de Europese Commissie zal het btw-stelsel in de komende jaren ingrijpend gewijzigd worden. Op 1 januari 2020 zullen de eerste wijzigingen in werking treden. Het gaat hierbij om de zogenaamde “quick fixes”, die een aantal vereenvoudigingsmaatregelen voor o.a. call off-voorraden en ketentransacties bevatten, maar waarin ook strengere regels over de toepassing van het btw-nultarief bij grensoverschrijdende transacties zijn opgenomen. Doel van alle veranderingen is om te komen tot een eenvoudiger, fraudebestendig en robuust definitief btw-stelsel voor de handel in de Europese Unie.

Read more

Seminar: Fiscaal in control voor goede doelen organisaties

Amnesty_page.png
Heeft u ooit stilgestaan bij mogelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, loonbelasting en de btw voor het goede doel waar u aan verbonden bent? Wij nodigen u graag uit voor een kosteloos seminar ‘Fiscaal in control’ op de inspirerende locatie van Amnesty International in Amsterdam.

Read more

Kennissessie: In control bij uitbesteding van IT voor woningcorporaties

190919 - Uitbesteding IT WoCo_page.png
Wij constateren dat woningcorporaties IT op grote schaal uitbesteden. De uitbesteding van IT kent vele voordelen. Wat niet iedereen zich realiseert is dat de woningcorporatie verantwoordelijk blijft voor de risicobeheersing. Ook gezien de wet- en regelgeving omtrent privacy en cyber security risico’s is dit niet altijd een eenvoudige opgave.

Read more

Workshop: Het nieuwe beoordelen & Beoordelingsgesprekken

HR Beoordelen_page.jpg
Een medewerker beoordelen is geen gemakkelijke taak. Een gestructureerd en terugkerend proces kan hierbij helpen, maar hoe ziet een goed beoordelings- en functioneringsproces eruit? Hoe richt u uw systeem goed in? En hoe geeft u tijdens een gesprek effectieve feedback en verhoogt u de motivatie? Tijdens de interactieve workshop ‘Het nieuwe beoordelen & Beoordelingsgesprekken’ krijgt u tips, tricks en handige tools van onze HR-professionals.

Read more

Seminar: Flexibel werken met zzp’ers

WASWDBA_page.png
Zzp’ers zijn niet meer weg te denken. Naast zzp’ers worden ook andere arbeidskrachten ingeschakeld, in de vorm van o.a. uitzendwerk en payroll. De regelgeving rondom flexibele arbeidskrachten is aan het wijzigen. Dit brengt diverse complexe fiscale en juridische uitdagingen met zich mee in uw branche. Wilt u weten wat de impact is voor uw organisatie? Meld u dan kosteloos aan voor dit seminar!

Read more

Workshop: IFRS update

191030 - IFRS_page.png
30 OCTOBER 2019 - IFRS standards continue to develop rapidly. Monitoring IFRS developments and analysing the impact on your financial statements can be challenging. IFRS presents challenges, but can also provide opportunities in an international context. We will update you on the most recent developments during the 'IFRS Update’ workshop on 30 October.

Read more

Seminar: Nieuwe wetgeving 2020: 'Behoud GRIP op uw inhuurproces’

191023 - WASWKA_page .png
Organisaties maken in toenemende mate gebruik van externe arbeid; er worden uitzendkrachten ingehuurd, zzp’ers ingezet en werkzaamheden uitbesteed aan onderaannemers. Externe arbeid voorziet in een behoefte aan flexibiliteit, maar gaat gepaard met de nodige risico’s. Denk hierbij aan naheffingen of aansprakelijkstellingen van de Belastingdienst, loonvorderingen van uitzendkrachten, onbetrouwbare of te dure inhuur en boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens of de Inspectie SZW.

Read more

Event-Kalender_Mazars

Events

Modern-day society expects you to be highly versatile. You ought to be an all-rounder and as a result your focus is not always where it needs to be. This can make it difficult to keep yourself informed of current developments and new insights into your field of expertise. Mazars University is the training and knowledge institute for your development. Through our events, we aim at professionals in different professions from a variety of sectors. By responding to the current themes within your field of expertise, we keep you informed as well as serve as a source for new ideas. Be inspired!