Kennissessie Digitale Innovatie in Control

De digitalisering van onze samenleving brengt een enorme dynamiek met zich mee. De houdbaarheid van marktbenaderingen en businessmodellen neemt af door digitale ontwikkelingen in de periferie van de organisatie en een ander digitaal gedrag van klanten.

Dit event heeft inmiddels plaatsgevonden.