Workshop Ketenaansprakelijkheid en Schijnconstructies

Maakt u gebruik van diensten of arbeidskrachten van derden, zoals uitzendbureaus of onderaannemers? En bent u zich bewust van de risico’s die u hiermee loopt? Wanneer u werk laat uitvoeren door derden, dan kunt u op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKa) aansprakelijk zijn voor de loonheffingen en omzetbelasting van deze derden. Bovendien bent u verplicht volgens de Wet Aansprakelijkheid Schijnconstructies (WAS) om er op toe te zien dat externe arbeidskrachten die voor u werkzaam zijn een fatsoenlijke beloning ontvangen. Bij onderbetaling van arbeidskrachten van derden loopt u immers ook risico om aansprakelijk te worden gesteld. Wilt u weten hoe u de risico’s van de WKa kunt ondervangen en hoe u uw bedrijfsprocessen moet inrichten voor de WAS? Meld u aan voor deze praktische workshop!

Dit event heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Meer informatie?