Kennissessie: Vernieuwing van uw IT-omgeving: hoe doet u dat en waar moet u op letten?

10 OKTOBER 2019 - De mogelijkheden en toepassingen van nieuwe technologie en de risico’s die daarbij horen zijn voor veel organisaties van groot belang. De mate waarin digitalisering wordt omarmd gaat steeds meer het verschil maken. Oude systemen voldoen vaak niet meer, de keuze voor nieuwe technologie is daarom zeer relevant. Maar op welk moment vervangen en wat is een goede keuze? Hoe doet u dat? Hoe houdt u grip op IT-providers, cloudtoepassingen en met welke (cyber-)risico’s moet u rekening houden?

Meld u kosteloos aan

Nieuwe IT-toepassingen en systemen

Veel bedrijven en organisaties vinden het moeilijk om de juiste keuze te maken in nieuwe IT-toepassingen en systemen. Hoe zorgt u ervoor dat nieuwe IT de bedrijfsvoering optimaal ondersteunt? De mogelijkheden lijken oneindig en er is zo veel aanbod dat door de bomen het bos niet meer wordt gezien. Daarbij vraagt een nieuw IT-systeem vaak om een grote investering, zowel in budget als inspanning, maar ook in veranderingsvermogen van de organisatie. Het is daarom voor een organisatie van strategisch belang om een goede selectie en implementatie uit te voeren.

Risico’s en regelgeving

Naast IT-toepassingen en systemen zijn ook de (cyber-)risico’s en regelgeving voortdurend in ontwikkeling. Door het digitaal vervlechten van organisaties zijn nieuwe risico’s ontstaan. Deze moeten worden meegenomen in de selectie en implementatie van de nieuwe IT-omgeving. Een IT-incident bij een organisatie heeft al snel effect op haar cliënten en zelfs op de hele sectorketens. Ter bescherming van het publieke belang introduceren overheid en toezichthouders nieuwe wet- en regelgeving voor IT-processen. Dit stelt eisen aan de besturing van organisaties, beheersing van uitbesteding van IT, de compliance met IT en het leidt tot nieuwe auditvragen en –werkwijzen.

In deze kennissessie wordt ingegaan op de selectie en implementatie van nieuwe IT-systemen. Ook komen de praktische actualiteiten rond uitbesteding van IT, (cyber-)risico’s en regelgeving aan bod.

Voor wie?

De kennissessie is geschikt voor directie en management van ondernemingen en instellingen die nadenken over vernieuwing van de IT-omgeving. Bent u directielid of manager met een verantwoordelijkheid voor IT-processen, risk manager, internal auditor, security officer? Meld u dan aan voor deze kennissessie.

Datum en locatie

Donderdag 10 oktober 2019
Mazars Rotterdam | Watermanweg 80 | 3067 GG Rotterdam

Programma

14.00 uur

Ontvangst

14.30 uur

Vernieuwing van het IT-landschap: kritische aspecten in selectie & implementatie
In dit onderdeel wordt ingegaan op de aanpak van selectie en implementatie, welke belangrijke aspecten hierin een rol spelen en hoe hieraan invulling gegeven kan worden. Dit gebeurt aan de hand van praktische voorbeelden en cases.

15.00 uur

Cyberrisico’s en incidenten in de praktijk
Er zullen een aantal cyberincidenten en datalekken behandeld worden welke wij de afgelopen maanden zijn tegengekomen. Er wordt ingegaan op de achtergronden van deze incidenten en welke maatregelen mogelijk zijn om de risico’s van deze incidenten te beperken.

15.30 uur

Pauze

15.45 uur

Cyber security en het publieke belang
De voortgaande digitalisering van onze maatschappij leidt tot nieuwe regelgeving en compliance-eisen op het gebied van IT-processen. In deze sessie wordt ingegaan op nieuwe auditbehoeften vanuit de markt als gevolg van bijvoorbeeld de: AVG, WBNI, PSD2, eIDAS en de in juni 2019 gepubliceerde Cloud Certificeringschema als onderdeel van de EU Cyber security act.

16.15 uur

Tijd voor vragen en discussie

16.30 uur

Informeel deel met netwerkborrel

Want to know more?