Seminar: Fiscaal in control voor culturele organisaties

21 JANUARI 2020 - Elke organisatie heeft te maken met belastingwetgeving. Ook culturele organisaties hebben hier in meerdere of mindere mate mee te maken. Bent u op de hoogte van de laatste wijzigingen op het gebied van de loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting? Wat betekent het inzetten van vrijwilligers voor de loon- of vennootschapsbelasting? En welke btw gevolgen heeft het uitlenen van personeel? Hoe verhouden de verschillende belastingwetten zich tot elkaar? Wij nodigen u graag uit voor een kosteloos seminar ‘Fiscaal in control’ op de inspirerende locatie van het EYE Filmmuseum in Amsterdam.

Meld u kosteloos aan

Vennootschapsbelasting

Cultuur is belangrijk voor Nederland. Toch zijn culturele instellingen, mede door druk uit Europa, soms onderworpen aan vennootschapsbelasting. Het hebben van een ANBI-status houdt niet automatisch in dat er geen vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald. Het is belangrijk de juiste kwalificatie te geven aan inkomstenstromen en de hieraan toe te rekenen kosten. Graag delen wij onze ervaringen hierover met u. We gaan o.a.  in op de ANBI-wetgeving en de manier waarop deze nu en in de nabije toekomst moet worden nageleefd om de voordelen van de ANBI-status te kunnen blijven benutten.

Omzetbelasting

Cultuur wordt in Nederland wat btw betreft gestimuleerd. De opbrengsten uit toegangsverlening zijn in veel gevallen belast met 9% btw, terwijl alle voorbelasting kan worden teruggevraagd. Maar, zodra de uitkomsten een andere origine hebben, worden de btw-gevolgen meer divers. Subsidies zijn soms onbelast en soms 21%. Dit geldt ook voor nevenactiviteiten zoals zaalverhuur kunnen de btw-gevolgen wisselend zijn, afhankelijk van exacte omstandigheden. In dit seminar nemen wij u mee om van een black box met risico’s, bekend terrein te maken met grip op de btw-gevolgen.

Loonheffingen

In de cultuursector wordt veel gebruik gemaakt van zzp’ers, uitzendkrachten en overige flexibele arbeidskrachten. De culturele organisaties die zzp’ers inhuren zullen moeten toetsen of deze zelfstandigen in de praktijk werkzaam blijken te zijn als verkapte werknemers. De wetgeving rondom de inhuur van zzp’ers is in beweging en de Belastingdienst zal hier de komende jaren meer op gaan controleren. Ook het inhuren van uitzendkrachten heeft de nodige fiscale risico’s. In deze sessie zal aandacht zijn voor deze fiscale aandachtspunten en wordt ingegaan op de artiestenregeling, vrijwilligersregeling en de werkkostenregeling.   

Datum en locatie

Dinsdag 21 januari 2020
EYE Filmmuseum | IJpromenade 1 | 1031 KT Amsterdam
Kies bij GPS navigatie voor Overhoeksplein 1, op veel navigatiesystemen is IJpromenade niet goed vindbaar

Programma

13.00 uur

Ontvangst

13.15 uur

Inleiding

13.30 uur

Vennootschapsbelasting & ANBI
Marieke van Kooten, Senior Tax Advisor Mazars
Stephan Rijsdijk, Tax Consultant Mazars

14.30 uur

Pauze

14.45 uur

Omzetbelasting
Sander van Kreijl, Senior Tax Advisor Mazars
Sharon Sturkenboom, Tax Advisor Mazars

15.45 uur

Pauze

16.00 uur

Loonheffingen
Renée Pauli, Senior Tax Advisor Mazars

17.00 uur

Borrel

Permanente Educatie

Door deel te nemen aan dit seminar kunnen leden van de NBA 3 PE-uren ontvangen. 

Meld u kosteloos aan

Nieuws

Bekijk ook

Cultuur - Mazars _ Page.jpg

Culture

Cultural institutions fulfill an important social need and are increasingly taking centre stage...