Seminar: De Wet arbeidsmarkt in balans en arbeidsrechtelijke actualiteiten

20 JUNI 2019 - De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) treedt per 1 januari 2020 in werking. De doelstelling is om vaste dienstverbanden aantrekkelijker te maken voor werkgevers en flexibele contracten duurder. Verder dient deze wet om de knelpunten uit de huidige arbeidswetgeving (de 'WWZ') weg te nemen.

Meld u kosteloos aan

In dat kader worden onder meer de volgende maatregelen doorgevoerd:

 • Versoepeling van het ontslagrecht door het toevoegen van een nieuwe ontslaggrond. Dit betreft de zogenaamde 'cumulatiegrond', waarbij meerdere, niet voldragen ontslaggronden kunnen worden gecombineerd. De werknemer kan maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding) wanneer de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op de cumulatiegrond.
   
 • De transitievergoeding is verschuldigd vanaf de eerste dag van het dienstverband.
   
 • Een verruiming van de 'ketenregeling' en een aanpassing van de proeftijdregels.
   
 • De beschikbaarheid van oproepkrachten; nieuwe regels voor de oproep.
   
 • De compensatiemogelijkheden voor de transitievergoeding bij kleine werkgevers (in geval van arbeidsongeschiktheid of pensioen).

Op 20 juni 2019 organiseren Mazars en Pellicaan Advocaten  een seminar over de gevolgen van de Wab. Welke gevolgen heeft de Wab voor u als werkgever? Wat kunt u alvast doen om uzelf voor te bereiden? Kan deze nieuwe wet daadwerkelijk als oplossing voor de knelpunten uit het arbeidsrecht dienen? Tijdens dit seminar krijgt u antwoord op al deze vragen en kunt u in gesprek gaan over de gevolgen voor uw onderneming.

Tot slot komen er nog enkele arbeidsrechtelijke actualiteiten aan bod, waaronder de compensatieregeling voor de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Datum en locatie

Donderdag 20 juni 2019
Mazars Breda | Duivenstraat 1, 4816 KB Breda

Programma

15:30 uur |  Inloop

16:00 uur | Aanvang

17:15 uur | Afsluiting en borrel