Webinar 'Dreigingsbeeld digitale footprint: een onderbelicht terrein'

1 OKTOBER 2020 - De coronacrisis onderstreept nog maar eens het vitale belang van internetverbindingen en de daaraan gekoppelde IT-systemen. Nederland werkt massaal thuis en organisaties wenden zich tot de technologie om hen op de been te houden. Adequate beveiliging is dan ook een absolute noodzaak. Bent u zich bewust van de digitale internet footprint die uw organisatie achterlaat?

Meld u kosteloos aan

De afgelopen maanden hebben we cybersecurity-onderzoeken uitgevoerd voor tientallen organisaties in uiteenlopende sectoren. Tijdens deze verkennende onderzoeken hebben we voor elke organisatie de op internet publiek beschikbare informatie in kaart gebracht. Deze informatie wordt ook wel aangeduid als ‘open source intelligence’ (OSINT).

Bij de onderzoeken is gekeken naar de kwaliteitsaspecten veiligheid, reputatie, continuïteit en privacybescherming. Wat daarbij vooral opvalt is dat er bij een groot aantal organisaties nog verouderde of niet bekende domeinen online staan. Daarnaast zijn de organisaties kwetsbaar voor e-mail spoofing en/of phishing en blijken ze ook hun privacybescherming niet op orde te hebben.

De risico’s die de onderzoeken blootleggen zijn divers, maar aan de andere kant ook heel eensluidend. Dat baart zorgen. Ze variëren van hacking en malware-aanvallen tot bredere continuïteits- en compliancerisico’s. Met deze benchmark willen we een bijdrage leveren aan een veiligere digitale omgeving en een robuuste online economie.

Tijdens dit webinar nemen we graag de meest relevante uitkomsten van de benchmark met u door en reiken we u handvatten aan voor het grip krijgen en houden op uw digitale zichtbaarheid. 

Het webinar wordt aangeboden door het expertisecluster IT Audit & Advisory.

Datum en tijdstip

Donderdag 1 oktober 2020
13.00 - 14.30 uur

Meld u kosteloos aan

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het webinar live te volgen, dan kunnen wij u na afloop een link toesturen waarmee u het webinar op een voor u gewenst moment kunt bekijken.

OSINT-benchmark wees bewust van uw digitale footprint _ Page.jpg

OSINT benchmark: aware of your digital footprint

10 June 2020 - The coronacrisis once again underlines the vital importance of Internet connections and the linked IT systems. In the Netherlands, a large number of people are working from home and companies turn to technology to keep them going. Adequate security is therefore an absolute necessity. Are you aware of the digital footprint your company is leaving behind?

Download pdf 9.92 MB